Print Friendly, PDF & Email

De gemeente Den Haag heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de uitbreiding van de milieuzone in de stad.

De gemeente Den Haag gaat kijken of de zero-emissiezone die in 2025 wordt ingevoerd in het centrum van Den Haag gelijktijdig kan worden uitgebreid naar de kuststrook. Een zero-emissiegebied (uitstootvrij gebied) voor stadslogistiek in Scheveningen heeft een substantieel positief effect op de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Hierdoor kan stikstofruimte ontstaan die nodig is om de bouwambities van Den Haag waar te kunnen maken.

De gemeente Den Haag heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de uitbreiding van de milieuzone in de stad. Er is gekeken naar welke maatregelen het stadsbestuur moet nemen om de bouwambities van Den Haag waar te kunnen maken. Het tegengaan van stikstofduitstoot voor natuurherstel en de bouwopgave is zeer urgent. Het college wil dan ook zo spoedig mogelijk inzicht in de haalbaarheid en de maatschappelijke impact, om rond de zomer de volgende stap te kunnen zetten”, zegt wethouder Arjen Kapteijns (Energietransitie, Duurzaamheid en Klimaatadaptatie).

Met het begrip zero-emissiezone wordt een zone bedoeld die alleen toegankelijk is voor bestel- en vrachtauto’s zonder uitstoot van CO2 bij de uitlaat, bijvoorbeeld met een elektrische motor. In het centrum gaat Den Haag vanaf 2025 al zo’n zero-emissiegebied invoeren voor stadslogistiek. Nu wordt gekeken hoe een gelijktijdige uitbreiding van zo’n zero-emissiezone in Scheveningen eruit zou zien en of dit haalbaar is. Pas als de haalbaarheid, effecten, handhaving, overgangsregelingen en beleid duidelijk in beeld zijn zal hier een besluit over worden genomen.

Lees ook  Zomer in Scheveningen: klaar voor de grote toestroom
(Tekst loopt door onder de foto)
Een zero-emissiegebied (uitstootvrij gebied) voor stadslogistiek in Scheveningen heeft een substantieel positief effect op de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden.

Het instellen van een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s is mogelijk op basis van landelijke regelgeving vanaf 1 januari 2025. Dit betekent dat nieuwe voertuigen van ondernemers geen CO2 mogen uitstoten. Voor bestaande bestelauto’s en vrachtwagens geldt, afhankelijk van de emissieklasse, een overgangsregeling en worden ontheffingen mogelijk gemaakt. Om ondernemers te helpen stelt de overheid een subsidie voor schone bestelbussen en vrachtwagens beschikbaar.

Stapsgewijs

Onderzoek naar de uitbreiding naar de kuststrook van de zero-emissiezone voor stadslogistiek sluit aan bij de reeds in gang gezette ontwikkeling in het centrum. Den Haag weert de meest vervuilende dieselvoertuigen in het centrum en oude brom- en snorfietsen mogen ook niet meer overal rijden. Voor vrachtwagens zijn er gelijksoortige zones. Uitvoering van deze maatregelen is nodig om te komen tot herstel van de natuur in onze Natura 2000-gebieden en de voortgang van de woningbouwopgave, aanleg en onderhoud van (OV) werken en energievoorzieningen mogelijk te maken.

Met een eventuele uitbreiding van het zero-emissiegebied kunnen we ook iets betekenen voor de gezondheid van onze inwoners. Met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met luchtwegproblemen, wil de gemeente ook de kwaliteit van de lucht in de stad verbeteren. Den Haag streeft naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijnstof, zegt wethouder Arjen Kapteijns van de gemeente Den Haag.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Zomer in Scheveningen: klaar voor de grote toestroom
Agendapakket