BLUE

Ondanks GroenLinks over het algemeen zeer betrokken bij lokale mobiliteit praat de voorman liever over dividend.

Het verbaast natuurlijk niemand dat tijdens een speciale uitzending (WNL) over provinciale staten verkiezingen, Jesse Klaver (GroenLinks) het liever heeft over het verdelen van dividend. Dat is voor hem veel belangrijker dan datgene wat men op provinciaal niveau besluit en wat daar op de agenda staat. Elk moment grijpt men aan om partijpolitiek in het daglicht te plaatsen. 

GroenLinks die over het algemeen zeer betrokken is bij lokale mobiliteit liet hier een kans liggen om te praten over verschralende mobiliteit in de buitengebieden. Toegegeven, je moet natuurlijk niet dat soort politici voor de camera’s brengen om te praten over lokale thema’s. Die zijn al lang het gevoel verloren met de werkelijkheid, en dat blijkt elke dag opnieuw uit alle dossiers die alle aandacht vragen en dat ook de komende decennia krijgen.

dividend

Ondertussen twittert de GroenLinks-voorman er op los over zijn obsessie winstverdeling en dividendbelasting. Zijn laatste idee is dividend verdelen tussen de aandeelhouders en de werknemers. Dat hierdoor het bijeen gespaarde pensioen van ondernemers halveert is voor Klaver niet van belang. “Tenslotte hebben werknemers er voor gewerkt en gezorgd dat er winst was in het bedrijf “, aldus Jesse Klaver. Dat wellicht zo’n maatregelen grote bedrijven wegjagen uit Nederland ziet Klaver niet als een probleem, integendeel. “Er is werk in overvloed en een groot tekort aan werknemers”, aldus Klaver. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Jesse Klaver
GroenLinks die over het algemeen zeer betrokken is bij lokale mobiliteit liet hier een kans liggen.

Als een politieke partij gericht op groene en duurzame oplossingen, is GroenLinks over het algemeen zeer betrokken bij lokale mobiliteit. De partij pleit voor een vermindering van het aantal auto’s op de weg en een overgang naar duurzame vervoerswijzen zoals openbaar vervoer, fietsen en lopen. Kortom, GroenLinks streeft naar een groenere, duurzamere en gezondere lokale mobiliteit, met meer nadruk op openbaar vervoer, fietsen en lopen, en minder nadruk op auto’s.

Lees ook  Groenlinks-PvdA heeft een nieuwe visie op mobiliteit voor Nederland

Onze leefomgeving staat onder druk en door het verdwijnen van steeds meer buslijnen en bushokjes is mobiliteit in buitengebieden een onderwerp dat alle aandacht moet krijgen de komende weken. Met de Provinciale Staten verkiezingen in aantocht buitelen adviseurs, lokale politici en bestuurders zich over het thema mobiliteit. Het is nu gemakkelijk scoren in begrijpbare taal bij de kiezers, maar wat er daarna nog van overblijft is vaak teleurstellend omdat andere thema’s, die vaak lastiger zijn voor kiezers, prioriteit krijgen. En toch is je verdiepen in de programma’s van politieke partijen belangrijker dan ooit.

Het openbaar vervoer is de afgelopen tientallen jaren verschraald, wat betekent dat veel inwoners in buitengebieden niet meer met de bus kunnen reizen.

Nog niet zo lang schreven wij over het stemhokje waar we op 15 maart kunnen bepalen wat met onze mobiliteit kan gebeuren in eigen regio. Een goede bereikbaarheid van werk en voorzieningen als zorg, onderwijs, culturele instellingen en sportverenigingen, vinden we voor de leefbaarheid van groot belang. Bij het bepalen van je keuze is ons advies je vooral niet te laten leiden door de landelijke politiek. Die gaat immers niet over een buslijn die wordt geschrapt. Dat doen Provinciale Staten.

De Provinciale Staten spelen dus een belangrijke rol in de besluitvorming over zaken die van invloed zijn op de provincie en haar inwoners, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu. Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats en worden georganiseerd op 15 maart 2023. Tijdens de Provinciale Staten worden afgevaardigden gekozen die belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van de provincie waarin ze gekozen zijn. Elke stem is belangrijk voor het bepalen van een nieuwe kans om te werken aan betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Lees ook  SGP zet naast traditionele waarden in op mobiliteit en infrastructuur

Bij de Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart worden gehouden mogen bijna 13,3 miljoen mensen stemmen. Van de kiesgerechtigden mogen 800 duizend jongeren voor het eerst voor de Provinciale Staten stemmen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Gerelateerde artikelen:
EAC width=
Print Friendly, PDF & Email