Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De Provinciale Staten bepalen voor een groot deel onze mobiliteit of vervoersarmoede in eigen regio.

Nog even en we gaan weer het stemhokje in. Een goede bereikbaarheid van werk en voorzieningen als zorg, onderwijs, culturele instellingen en sportverenigingen, vinden we voor de leefbaarheid van groot belang. De Provinciale Staten spelen dus een belangrijke rol in de besluitvorming over zaken die van invloed zijn op de provincie en haar inwoners, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en milieu. 

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats en worden georganiseerd op 15 maart 2023. Tijdens de Provinciale Staten worden afgevaardigden gekozen die belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van de provincie waarin ze gekozen zijn. Elke stem is belangrijk voor het bepalen van een nieuwe kans om te werken aan betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Dit kan ook van invloed zijn op de mobiliteit in de eigen regio, omdat de afgevaardigden beslissingen kunnen nemen over hoe geld wordt besteed aan infrastructuurprojecten, zoals de bouw of verbreding van wegen, het opzetten van openbaar vervoer en het bevorderen van alternatieve vervoersmiddelen, zoals fietsen. Daarnaast kunnen de afgevaardigden ook wetten opstellen of aanpassen die van invloed zijn op de mobiliteit in de regio, zoals wetten over parkeren of het gebruik van bepaalde vervoersmiddelen.

DVDP

Het is dus belangrijk om op te letten wie er gekozen worden in de Provinciale Staten, omdat hun beslissingen van invloed kunnen zijn op de manier waarop je je in de regio kunt verplaatsen. De Provinciale Staten zijn het bestuursorgaan van de provincie en bestaan uit gekozen afgevaardigden vanuit de verschillende gemeenten in de provincie. Ze hebben een aantal belangrijke taken, zoals het opstellen van beleid en het vaststellen van de begroting voor de provincie. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het beleid door de provinciebestuurders. 

Lees ook  Amsterdam: van der Horst onthult plannen voor betere bereikbaarheid en extra haltes

leden

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. Als provincie met de minste inwoners heeft Zeeland 39 statenleden, terwijl in de Zuid-Hollandse staten maar liefst 55 volksvertegenwoordigers plaatsnemen. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen. 

Leden van de Provinciale Staten kiezen, samen met de leden van de kiescolleges, de Eerste Kamer. Niet elk Statenlid heeft een even zware stem. Dat zou ook niet logisch zijn, want de provincies verschillen in inwonertal. De zogenaamde stemwaarde van ieder statenlid hangt af van het aantal inwoners van de provincie die zij vertegenwoordigen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Heidag Provinciale Staten 7 oktober 2022.

Provinciale Staten besteden hun heidag aan het contact tussen Staten en de samenleving. Immers, een vitale relatie tussen politiek en Brabanders is van grote betekenis voor het vertrouwen van Brabanders in hun bestuur, het draagvlak voor besluiten en de kwaliteit van die besluiten. Op die dag werden spiegels voorgehouden door professionals en inwoners. 

Gerelateerde artikelen:
Luchthavenvervoer