Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het is tijd om te investeren in goed openbaar vervoer en zo in de levenskwaliteit van mensen in dorpen.

De politiek moet zich richten op het waarborgen van goed openbaar vervoer in dorpen of buitengebieden, zelfs als dit betekent dat er meer geld moet worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Openbaar vervoersbedrijven moeten niet worden toegestaan om de dienstverlening in deze gebieden te verminderen of te schrappen vanwege winstbejag. In plaats daarvan moeten de politiek en openbaar vervoersbedrijven samenwerken om oplossingen te vinden om de dienstverlening te verbeteren en te behouden in deze gebieden. 

Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van efficiëntere routes en transportmethoden, het introduceren van nieuwe vormen van openbaar vervoer, zoals deeltaxi’s, of het bieden van subsidies aan openbaar vervoersbedrijven om hun diensten in deze gebieden te kunnen blijven aanbieden. Kortom, de politiek moet zich richten op het waarborgen van een goede openbaar vervoersdienst in de dorpen en buitengebieden, ongeacht de financiële belangen van de openbaar vervoersbedrijven.

leefbaarheid

Om de leefbaarheid van dorpen te waarborgen, is het essentieel dat overheden en beleidsmakers investeren in goed openbaar vervoer. Dit kan bijvoorbeeld door het uitbreiden van bestaande buslijnen, het opzetten van shuttlediensten of het investeren in fietsinfrastructuur. De gevolgen van slecht openbaar vervoer zijn talrijk. Inwoners van dorpen zonder openbaar vervoer hebben bijvoorbeeld vaak moeite om naar hun werk te reizen of hun kinderen naar school te brengen. 

Dit beperkt hun kansen op werkgelegenheid en onderwijs, wat op lange termijn een negatieve invloed heeft op de economie en de ontwikkeling van de gemeenschap. Daarnaast hebben dorpen zonder openbaar vervoer vaak ook te maken met een gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, boodschappen en recreatiemogelijkheden. Dit kan leiden tot gevoelens van sociaal isolement en eenzaamheid, vooral onder ouderen en mensen met een beperking. Jongeren verlaten de dorpen om te studeren en komen wellicht niet meer terug naar die dorpen, met als gevolg een sterke vergrijzing in de leefgemeenschap van de dorpen.

Lees ook  Groene logistiek: duurzaam transport oplossing voor stadsproblemen
(Tekst loopt door onder de foto)
De politiek moet zich richten op het waarborgen van goed openbaar vervoer in dorpen of buitengebieden.
EAC width=

In plaats van het negeren van het belang van openbaar vervoer in dorpen, moeten overheden en beleidsmakers het belang ervan erkennen en de nodige stappen ondernemen om de leefbaarheid van dorpen te waarborgen. Het is tijd om te investeren in goed openbaar vervoer en zo de levenskwaliteit van mensen in dorpen te verbeteren. De ontmanteling van openbaar vervoer, schrappen van buslijnen of opgeven van stopplaatsen moeten lokale politici een halt toeroepen.

verkiezingen

Daar kan je als lezer van dit stuk ook aan meewerken door een stem uit te brengen tijdens de provinciale verkiezingen. Een partij die pleit voor aanleg van meer fietspaden is prima, maar dat mag nooit ten koste gaan van een verdere afkalving van het openbaar vervoer. Bovendien kan slecht openbaar vervoer ook een negatieve impact hebben op het milieu. Inwoners die geen toegang hebben tot openbaar vervoer zijn vaak afhankelijk van auto’s, wat leidt tot meer verkeer, vervuiling en congestie op de wegen.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket