Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel en op en dat geldt ook voor de transportwereld.

In de nacht van zaterdag 25 naar zondag 26 maart is het weer zover: we gaan van de wintertijd naar de zomertijd. Dit betekent dat de klok een uur vooruit gaat (van 2:00 naar 3:00) en dat je de klok op jouw digitale tachograaf een uur vooruit moet zetten, want dat gaat vast niet vanzelf.  Maar er is meer.

Vanaf 21 augustus 2023 moeten alle nieuwe, tachograaf plichtige voertuigen die op kenteken worden gezet, zijn uitgerust met de nieuwe tachograaf smart tacho 2. Voor voertuigen met een analoge en digitale tachograaf is die datum uiterlijk 31 december 2024 voor voertuigen met een smart tacho 1 is het uiterlijk 21 augustus 2025.

De tachograaf zal in de toekomst niet alleen gebruikt worden voor de handhaving van de rij- rusttijden maar ook voor de handhaving van cabotage en posting (detachering). Om die reden zal de smart tacho 2 een aantal nieuwe functionaliteiten bevatten. Daarnaast zal een aantal extra beveiligingsaspecten worden toegevoegd en kan de controleur meer informatie via de DSRC op korte afstand uitlezen.

Voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen en -examens met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs of een getuigschrift van vakbekwaamheid, op voorwaarde dat deze voertuigen niet worden gebruikt voor het commerciële vervoer van goederen of personen zijn vrijgesteld van het gebruik van de tachograaf.

(Tekst loopt door onder de foto)
digitale tachograaf
digitale tachograaf

Digitale tachograaf verplicht voor nieuwe bussen, vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Zware vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer moeten een digitale tachograaf hebben. De digitale tachograaf is verplicht voor bussen en touringcars die meer dan 8 personen vervoeren, de bestuurder niet meegerekend. De bussen en touringcars hebben een datum eerste toelating van na 1 mei 2006. Ook zware bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer, met een datum eerste toelating van na 1 mei 2006.

De boetes zijn vrij hoog en er wordt streng gecontroleerd op misbruik. Het is dus van groot belang om serieus om te gaan met de digitale tachograaf en de bestuurderskaart. Vanaf 21 augustus 2023 is de smart tacho 2 (SMT2) verplicht voor nieuw geregistreerde voertuigen. Vanaf 19 augustus 2025 geldt deze verplichting ook voor alle bovenstaand genoemde voertuigen. Vanaf 1 juli 2026 is de Smart Tacho 2 (SMT2) ook verplicht voor alle voertuigen gebruikt voor goederenvervoer waarvan het toegestane maximumgewicht meer is dan 2.500 kg.

Gerelateerde artikelen:
EVI.