Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Van alle verongelukte fietsers in 2022 kwam 71% om bij een botsing met een al dan niet gemotoriseerd voertuig.

Volgens cijfers van het CBS kwamen in 2022 291 fietsers om het leven in het verkeer. Dat zijn 84 meer fietsslachtoffers dan 2021, en is het hoogste aantal sinds 2008. “Deze schrikbarende stijging van 40% meer fietsslachtoffers is onacceptabel. Er moet meer ruimte komen voor de fietser,” zegt Esther van Garderen, directeur Fietsersbond.

Meer ongevallen door botsingen

Waar de afgelopen jaren het aantal eenzijdige ongevallen toenam, is er in 2022 juist een flinke stijging te zien van het aantal botsingen met gemotoriseerd verkeer. Van alle verongelukte fietsers in 2022 kwam 71% om bij een botsing met een al dan niet gemotoriseerd voertuig. Een kwart van alle fietsdoden verongelukte zonder botsing, maar door de conditie van de weg (slecht wegdek, gladheid, obstakels) of eigen gedrag.

Opvallend: in provincie Utrecht neemt aantal doden af

Utrecht is de enige provincie waar een afname te zien is van het aantal fietsdoden. Een verlaging van maar liefst 40%, van 20 in 2021 naar 12 dodelijke fietsslachtoffers in 2022. Van Garderen: “Utrecht loopt voorop in het investeren in fietsinfrastructuur en laat zien dat de investeringen effect hebben. Daar kunnen alle andere provincies een voorbeeld aan nemen.” In Groningen, Drenthe en Overijssel nam het aantal fietsdoden in 2022 flink toe. In Noord-Brabant vielen de meeste dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers (56).

Top 10 maatregelen

Waar auto’s steeds veiliger, groter en zwaarder worden, neemt de onveiligheid en kans op meer schade en zwaardere gevolgen voor de fietser toe. De Fietsersbond stelde een top 10 samen van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Van Garderen: “Het is noodzaak om de verkeersveiligheid voor alle fietsers aan te pakken. De snelheid binnen de bebouwde kom moet naar 30 km/uur. Op teveel provinciale wegen zijn gevaarlijke oversteken voor fietsers en moet de snelheid naar 60 km/uur. Minder snelheid betekent minder impact.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Een kwart van alle fietsdoden verongelukte zonder botsing, maar door de conditie van de weg (slecht wegdek, gladheid, obstakels) of eigen gedrag.

Naast handhaving van de verkeersregels moet er meer worden geïnvesteerd worden in goede fietspaden. “Op routes naar onze middelbare scholen voldoet nog steeds 80 procent niet aan de norm voor fietspaden. We willen toch allemaal dat iedereen van jong tot oud meer fietst en daarvoor is veiligheid cruciaal. De huidige ontwikkelingen bedreigen ons fietsgeluk.” aldus van Garderen.

Toename fietsdoden 75-plussers

Er is een toename aan verkeersdoden onder fietsers van 75 jaar en ouder; 150 in 2022, tegen 94 in 2021. “Er zijn meer ouderen en de ouderen die er zijn, fietsen vaker. Ze genieten van de langere fietstochten en dat is heel mooi; het helpt tegen eenzaamheid en leidt tot meer gezonde levensjaren, ” aldus van Garderen.

Vooral door het gemak en de opmars van de e-bike worden er door deze groep meer kilometers gefietst. Esther van Garderen: “Om de veiligheid te vergroten, is het van belang om de fietsinfrastructuur ook voor de oudere doelgroep in te richten. Zo is een rechte stoeprand veel gevaarlijker dan een schuine. Daarnaast kunnen we de meer kwetsbare groepen voorzien van goede voorlichting en tips voor veilig gebruik, zoals de Fietsersbond al doet via fietslessen en het project Doortrappen”.

Gerelateerde artikelen:
Toerisme