De Europese Commissie heeft fouten gemaakt bij de beoordeling van staatssteun aan luchtvaartmaatschappijen Lufthansa en SAS.

Volgens de Europese rechters heeft de Commissie beoordelingsfouten gemaakt bij het toestaan van deze staatssteun. Het Gerecht heeft de goedkeuring van het coronapakket nietig verklaard. Lufthansa heeft de steun inmiddels terugbetaald.

Het Gerecht verklaart het besluit van de Commissie om goedkeuring te hechten aan de herkapitalisatie van Lufthansa door Duitsland voor een bedrag van zes miljard EUR, in de context van de COVID-19-pandemie, nietig De Commissie heeft verschillende fouten begaan, met name door te oordelen dat Lufthansa niet in staat was om voor de totaliteit van zijn behoeften financiering op de markten te vinden door niet te vereisen dat een mechanisme wordt ingesteld om Lufthansa ertoe te stimuleren de kapitaalinjecties van Duitsland zo snel mogelijk terug te kopen, door te ontkennen dat Lufthansa een aanmerkelijke marktmacht heeft op bepaalde luchthavens, en door bepaalde toezeggingen te aanvaarden waardoor de daadwerkelijke mededinging op de markt niet wordt gewaarborgd.

Op 12 juni 2020 heeft de Bondsrepubliek Duitsland bij de Europese Commissie individuele steun aan Deutsche Lufthansa AG aangemeld in de vorm van een herkapitalisatie van 6 miljard EUR. Deze herkapitalisatie, die deel uitmaakte van een reeks verdergaande steunmaatregelen ten gunste van de Lufthansa-groep, had tot doel de balanspositie en de liquiditeit van de ondernemingen van die groep te herstellen in de uitzonderlijke situatie die het gevolg was van de COVID-19-pandemie.

DLH is de moedermaatschappij die aan het hoofd staat van de Lufthansa-groep, die onder meer de luchtvaartmaatschappijen Lufthansa Passenger Airlines, Brussels Airlines SA/NV, Austrian Airlines AG, Swiss International Air Lines Ltd en Edelweiss Air AG omvat.

De maatregel in kwestie omvatte drie afzonderlijke bestanddelen, te weten een deelneming in het kapitaal van ongeveer 300 miljoen EUR, een stille deelneming die niet in aandelen kon worden omgezet van ongeveer 4,7 miljard EUR en een stille deelneming van 1 miljard EUR met de kenmerken van een converteerbare obligatie.

Lees ook  Belgische Ryanair piloten kondigen vierde staking aan in twee maanden
(Tekst loopt door onder de foto)
Lufthansa ontving in 2020 voor 6 miljard euro aan coronasteun van de Duitse staat.

Zonder de formele onderzoeksprocedure van artikel 108, lid 2, VWEU in te leiden, heeft de Commissie de maatregel in kwestie aangemerkt als een met de interne markt verenigbare steunmaatregel aangemerkt op grond van artikel 107, lid 3, onder b), VWEU3 en van haar mededeling betreffende de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.

Volgens artikel 107, lid 3, onder b), VWEU kunnen steunmaatregelen die dienen om een ernstige verstoring van de economie van een lidstaat op te heffen, onder bepaalde voorwaarden als verenigbaar met de interne markt worden beschouwd.

De uitspraak is een klap voor de Commissie en een zege voor Ryanair. De luchtvaartmaatschappijen Ryanair DAC en Condor Flugdienst GmbH hebben twee beroepen tot nietigverklaring van dit besluit ingesteld die zijn toegewezen door het Gerecht omdat de Commissie zich bij de vaststelling van het bestreden besluit niet heeft gehouden aan een aantal voorwaarden en vereisten die zijn vastgesteld in de tijdelijke kaderregeling.

Evenmin hadden de Deense en Zweedse overheid luchtvaartmaatschappij SAS mogen steunen met bijna 1,1 miljard euro.

Gerelateerde artikelen:
NS
Print Friendly, PDF & Email