Print Friendly, PDF & Email
Button

Bij taxi zien we sinds dit jaar herstel en snelle groei in de vraag naar examens. Het verloop in de sector is groot en taxibedrijven zitten te springen om nieuwe chauffeurs.

Volgens het CBR heeft de grote vraag naar beroepsexamens, waaronder taxi, invloed op de reserveringstermijnen van de praktijkexamens. Daarom is gekeken naar de benodigde examencapaciteit tot en met 2027 en neemt het Centraal Bureau Rijvaardigheden in totaal 25 nieuwe examinatoren aan voor het afnemen van beroepsexamens. De eerste groep examinatoren is opgeleid en al aan het werk. De tweede groep heeft medio 2024 hun opleiding afgerond en voldoende werkervaring om beroepsexamens af te nemen. Voor de derde groep loopt de werving en selectie.

chauffeurstekort

Voor een doorsnee taxirit van de trein naar huis, maar ook voor georganiseerd vervoer zoals voor scholen, de buitenschoolse opvang en ouderen. Door het chauffeurstekort kunnen vervoersbedrijven soms niet meer aan hun contractuele vervoersverplichting voldoen. Zo komt het geregeld voor dat ritten voor het leerlingenvervoer niet meer uitgevoerd kunnen worden.

maatregelen

CBR neemt per 1 juni en per 1 september een aantal maatregelen. Hiermee verwachten ze een positief effect op de reserveringstermijnen door beter voorbereide kandidaten op het praktijkexamen en beter gebruik van de beschikbare examenplekken.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - standplaats te Eindhoven

Per 1 juni kan reserveren van praktijkexamens alleen nog via een opleider. Al gemaakte reserveringen door particulieren blijven gewoon staan. Na de tweede keer zakken voor een praktijkexamen kan een kandidaat op zijn vroegst na 5 weken opnieuw praktijkexamen doen. Dit geldt voor elk volgende praktijkexamen waarvoor de kandidaat zakt. Na een afgebroken examen door verkeersonveilig gedrag kan de kandidaat op zijn vroegst na 10 weken opnieuw examen doen. 

Lees ook  Taxivervoer: KNV wijst IRU op de noodzaak van realistische doelen

Per 1 september zal de verdeling van de beschikbare examenplekken en de regels rondom reserveren veranderen voor opleiders. Hierover zijn de opleiders geïnformeerd. Om praktijkexamen te mogen doen moet de kandidaat het theorie-examen gehaald hebben. Al deze maatregelen zijn besproken met de opleidersraad, klankbordgroep Taxi en de sector.

Gerelateerde artikelen:
Luchthaven