Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het gaat bijvoorbeeld om te hard rijden, parkeren waar het niet mag, handheld telefoongebruik, niet voldoen aan de helmplicht en het niet voeren van fietsverlichting.

In de eerste vier maanden van 2023 zijn 2.662.482 verkeersovertredingen geconstateerd. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar gaat het om een stijging van 9,1 procent. Toen werden 2.440.672 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Het gaat bijvoorbeeld om te hard rijden, parkeren waar het niet mag, handheld telefoongebruik, niet voldoen aan de helmplicht en het niet voeren van fietsverlichting. Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).

Meer overtredingen door staande houden en flitspalen

In het eerste tertiaal van 2023 zijn 925.490 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van flitspalen, tegen 918.035 in 2022. Dat is een stijging van 0,8%. Dit komt onder andere door de inzet van extra flitspalen in de vorm van flexflitsers. Bij mobiele radarsets was een stijging van 3,5% te zien, van 438.881 boetes voor te hard rijden in de eerste vier maanden in 2022 naar 454.284 dit jaar.

Het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen is licht gedaald, van 586.058 in het eerste tertiaal van 2022 naar 580.290 dit jaar. Het aantal staande houdingen is flink gestegen: van 146.631 in het eerste tertiaal van 2022 naar 232.825 in diezelfde periode van 2023. Dit komt onder andere door keuzes van het lokaal gezag en de politie over de inzet van de capaciteit.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bij mobiele radarsets was een stijging van 3,5% te zien, van 438.881 boetes voor te hard rijden in de eerste vier maanden in 2022 naar 454.284 dit jaar.

Helmplicht

Sinds 1 januari 2023 geldt de helmplicht voor snorfietsers. In het eerste tertiaal van 2023 zijn hiervoor 4.129 boetes opgelegd aan snorfietsers. Voor de bromfietsers waren dit 27.612 boetes in de eerste vier maanden van 2023. Ook het niet voeren van fietsverlichting is opvallend gestegen. In totaal werden hiervoor in het eerste tertiaal 2023 20.656 boetes opgelegd, tegen 10.609 boetes het jaar ervoor.

Daarnaast is een stijging te zien in het aantal overtredingen voor het handelen in strijd met een geslotenverklaring, het inrijden van een weg waar je niet in mag rijden. Dit komt vooral voor in steden, daar wordt steeds vaker op zo’n verbod gehandhaafd op kenteken met een camera. Voor de overtreding ‘als bestuurder (dus ook bijvoorbeeld van een fiets) handelen in strijd met een geslotenverklaring in beide richtingen’ werden in de eerste vier maanden van 2023 41.213 boetes opgelegd tegen 10.749 boetes in dezelfde periode vorig jaar. Voor de overtreding ‘handelen in strijdt met een geslotenverklaring voor uitsluitend motorvoertuigen’ zijn in de eerste vier maanden van 2023 37.947 boetes opgelegd tegen 14.897 boetes in dezelfde periode van 2022.  

Buitenlandse verkeersovertreders

In de eerste vier maanden van 2022 zijn ook meer verkeersovertredingen geconstateerd op buitenlandse kentekens. Het aantal verkeersboetes op grond van de Wahv dat naar een buitenlandse verkeersovertreder is verstuurd, steeg van 227.642 in het eerste tertiaal 2022 naar 255.379 dit jaar, aldus de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen:
regie