Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het kabinet wil het gebruik van waterstof in de industrie en in het vervoer bevorderen door wettelijke verplichtingen.

In een poging om een klimaatneutraal energiesysteem en een duurzame industrie te realiseren, stellen Nederland en Europa hun ambities in waterstoftechnologie op scherp. Volgens ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) vereist de realisatie van deze doelen een assertief en doortastend beleid, dat zich richt op zowel de productie als de consumptie van waterstof.

Om de waterstofmarkt op een hoger niveau te brengen, heeft het kabinet maatregelen genomen om de elektrolyse te subsidiëren en de industrie te stimuleren steeds meer hernieuwbare waterstof te gebruiken vanaf 2026 door middel van subsidies en wettelijke verplichtingen. Hiervoor is een indrukwekkend bedrag van € 9 miljard gereserveerd in het Klimaatfonds.

In aanvulling op een beleid gericht op de import van waterstof, spant het kabinet zich ook in om de binnenlandse vraag naar en aanbod van waterstof aan te wakkeren. Het Klimaatakkoord van Nederland stelt een doel van minstens 4 Gigawatt aan elektrolysecapaciteit (het proces om groene waterstof te produceren) in 2030, met een streven naar 8 Gigawatt in 2032. Of deze doelstellingen gehaald worden, is sterk afhankelijk van de uitrol van offshore windenergie, de uitbreiding van de energie-infrastructuur en de vraag naar elektriciteit van grote verbruikers zoals de industrie.

De eerste beleidsfocus van het kabinet is het verhogen van de productie van hernieuwbare waterstof door middel van diverse subsidieprogramma’s. Bovenop de bestaande subsidies voor elektrolyse (zoals SDE++ en IPCEI), maakt het kabinet in 2024 een extra € 1 miljard vrij. Voor de daaropvolgende jaren heeft het kabinet € 3,9 miljard opzijgezet voor de uitbreiding van hernieuwbare waterstofproductie. Met het Energiehoofdstructuur Programma worden er locaties in Nederland geselecteerd voor de installatie van elektrolysers (waterstoffabrieken). De toekenning van € 300 miljoen subsidie onder het H2Global-initiatief geeft de import van waterstof naar Noordwest-Europa een flinke stimulans. Bovendien werkt het kabinet aan de nodige infrastructuur voor het transport en de opslag van waterstof.

(Tekst loopt door onder de foto)

“We versterken onze energierelaties voor de import van waterstof, maar we willen ook de waterstofproductie binnen Nederland flink vergroten. We investeren flink in deze ambitie, passend bij de grote doelen die we als land hebben gesteld voor de ontwikkeling van waterstof. Het behalen van onze CO2-doelstellingen heeft de hoogste prioriteit, en waterstof is een onmisbare schakel in deze inspanningen.”

Het kabinet wil het gebruik van waterstof in de industrie en in het vervoer bevorderen door middel van zowel subsidies als wettelijke verplichtingen. In afwachting van een overeenkomst binnen de Europese Unie over bindende doelstellingen voor waterstof, wil het kabinet dat de industrie in toenemende mate hernieuwbare waterstof gaat gebruiken. 

Het kabinet streeft ernaar de benodigde investeringen voor het gebruik van hernieuwbare waterstof aantrekkelijker te maken. In die lijn onderzoekt het ministerie de mogelijkheid om subsidies te introduceren voor waterstofgebruikers, die de kosten voor het aanpassen van installaties of het gebruik van hernieuwbare waterstof zouden dekken.

Gerelateerde artikelen:
Toerisme