Print Friendly, PDF & Email

In een tijd waarin elk positief nieuws welkom is, heeft deze unieke familievlucht iets magisch: het herinnert ons aan de menselijke verhalen achter de roerige krantenkoppen en beleidsbeslissingen.

In een tijd waarin het personeelstekort in vele sectoren zichtbaar is, heeft ook de luchtvaart te maken met een serieuze uitdaging. KLM Royal Dutch Airlines, het vlaggenschip van de Nederlandse luchtvaartindustrie, worstelt met een acuut tekort aan piloten. Gezien de kritieke situatie, heeft de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) tijdelijke maatregelen ingevoerd, waaronder de mogelijkheid om met twee 2nd officers een vlucht uit te voeren. Dit leverde Arjen van Balen, een gezagvoerder voor de B777/B787 bij KLM, een unieke kans op: hij vloog de afgelopen week met zijn twee kinderen, beiden ingedeeld als 2nd officer, op de KL895 naar Shanghai. Maar de situatie werpt ook een scherp licht op het structurele probleem van KLM’s personeelsbeleid.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Arjen van Balen - Gezagvoerder B777/B787 bij KLM Royal Dutch Airlines

Het is een verhaal dat haast filmisch aandoet: een vader en zijn kinderen, verenigd op grote hoogte, gesteund door een passie die ze delen.

De krapte in het aantal beschikbare vliegers is het resultaat van jarenlange terughoudendheid in het aannemen van nieuw personeel. Veel jonge piloten hebben hun loopbaan in de wachtstand gezet tijdens de economische crisisjaren, wat resulteert in een gebrek aan doorstroom naar specifieke vliegtuigtypes. KLM kondigde aan in de loop van dit jaar honderd nieuwe piloten aan te nemen, maar volgens de VNV is dat een stap die veel eerder had moeten worden gezet.

Terwijl KLM vecht tegen de tekorten, kampt de luchtvaartindustrie als geheel met een ander, even dringend, vraagstuk: het krimpbesluit van het kabinet, dat is ingegeven door geluidsoverlastproblematiek. Volgens een recent uitgevoerd SEO-onderzoek in opdracht van verschillende vakbonden, zal dit besluit desastreuze gevolgen hebben voor de werkgelegenheid op en rond Schiphol. Meer dan 13.000 banen gaan verloren, wat neerkomt op ongeveer 10 procent van de totale werkgelegenheid in de sector. Dat is een aanzienlijke klap voor een industrie die met 133.000 banen en een economische toegevoegde waarde van 18 miljard euro cruciaal is voor de Nederlandse en lokale economie.

Camiel Verhagen, de voorzitter van VNV, bekritiseert het krimpbesluit van de overheid. “Dit is geen keuze tussen banen en omwonenden; dat zou het niet moeten zijn. Het is een door de overheid ingegeven keuze waardoor duizenden mensen hun baan verliezen,” stelt hij. De vakbonden zijn het eens met deze kritiek en voegen eraan toe dat het kabinet eerder onterecht de impact op de werkgelegenheid minimaliseerde. De verloren banen en de geschatte ontslagkosten van circa 284 miljoen euro voor werkgevers, naast de maatschappelijke kosten van (tijdelijke) werkloosheid tussen 20 en 76 miljoen euro, zijn allesbehalve marginaal.

In deze complexe tijden waarin KLM en de Nederlandse luchtvaartindustrie met meerdere crises kampen, wordt het steeds duidelijker dat zowel kortetermijnoplossingen als langetermijnstrategieën nodig zijn om de sector duurzaam en werkbaar te houden. Terwijl individuele gezinnen als die van Arjen van Balen momenten van vreugde en saamhorigheid vinden, onthult de huidige situatie structurele problemen die een veel bredere en diepgaandere aanpak vereisen.

Gerelateerde artikelen:
NS