Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Lynk & Co's succes in Nederland onderstreept economische en ecologische voordelen als sleutel tot duurzame stedelijke mobiliteit. De uitleners kunnen hun eigen uurprijzen bepalen, met de laagste gemiddelde prijs in Zweden (9 euro/uur) en de hoogste in Italië (30 euro/uur).

De recente gegevens van Lynk & Co benadrukken een behoorlijke verschuiving in de benadering van onze mobiliteit, met de nadruk op het delen van auto’s. Deze trend wordt ondersteund door het feit dat meer dan 20% van de Nederlandse leden van Lynk & Co actief deelnemen aan autodelen. Dit is een opvallende ontwikkeling in een samenleving waar auto’s traditioneel het grootste deel van de tijd ongebruikt blijven, vaak wel 96%.

De strategie van Lynk & Co wijkt af van conventionele autofabrikanten. Ze zetten in op het efficiënter gebruik van auto’s door middel van een deelsysteem. Dit systeem is niet alleen gericht op het vergroten van de toegankelijkheid tot mobiliteit, maar ook op het voorkomen van de toevoeging van meer auto’s in al drukke stedelijke gebieden. De effectiviteit van dit model wordt onderstreept door de indrukwekkende cijfers: Lynk & Co-auto’s zijn gezamenlijk meer dan 1,5 miljoen uur gedeeld en het aantal deelauto’s overstijgt de 18.000.

"Autodelen is niet zomaar een dienst - het gaat over mobiliteit toegankelijk maken en ons toewijden aan duurzaamheid. Het is onze manier om een revolutie teweeg te brengen in de essentie van autobezit en de weg vrij te maken voor een duurzamere en inclusievere toekomst, één rit per keer.”

De langetermijnvisie van Lynk & Co op het gebied van autodelen wordt gekenmerkt door het creëren van een gemeenschap en het stimuleren van gebruikers om actief deel te nemen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gebruiksvriendelijke interface die de focus legt op meer dan alleen het reduceren van de CO2-uitstoot. De Lynk & Co 01-modellen zijn specifiek ontworpen voor het delen, uitgerust met geavanceerde technologie die het mogelijk maakt. Alle boekingen en transacties worden veilig en eenvoudig afgehandeld via de app, en de deelauto’s zijn volledig verzekerd door Lynk & Co.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Lynk & Co

Naast duurzaamheidsvoordelen blijkt autodelen ook economisch rendabel. In het afgelopen jaar hebben Lynk & Co autodelers gezamenlijk 850.000 euro verdiend. Steeds meer leden dekken hun maandelijkse lidmaatschapskosten door hun auto te delen, wat aantoont dat leden bij Lynk & Co niet alleen auto's besturen, maar ook actief bijdragen aan verandering.

De opmars van autodelen in Nederland, aangevoerd door Lynk & Co, vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving in hoe we denken over autobezit en het gebruik. Het is een afspiegeling van een groeiend bewustzijn rond de inefficiëntie van het traditionele autobezit, waarbij voertuigen het overgrote deel van de tijd stilstaan. Dit inzicht heeft geleid tot het zoeken naar alternatieven die niet alleen economisch maar ook ecologisch duurzaam zijn.

modellen

Lynk & Co’s benadering van autodelen is niet alleen innovatief in haar eenvoud en toekomstgerichtheid, maar ook in de manier waarop het bedrijf technologie integreert om dit mogelijk te maken. Elk model, zoals de 01, is ontworpen met het oog op delen, voorzien van technologie die de gebruikerservaring verbetert en vereenvoudigt. Dit is een cruciale factor geweest in de adoptie en het succes van het autodeelsysteem.

De financiële voordelen van dit model zijn ook aanzienlijk. De mogelijkheid voor Lynk & Co leden om inkomsten te genereren door hun auto’s te delen, heeft geleid tot een nieuwe manier van denken over autobezit. Het is niet langer alleen een kostenpost, maar kan ook een bron van inkomsten zijn. Dit is een sterke motivatie voor deelnemers en draagt bij aan de populariteit van het programma.

De impact van Lynk & Co’s autodeelinitiatief strekt zich verder uit dan alleen de gebruikers. Het heeft ook een bredere maatschappelijke impact. Door de noodzaak van het kopen van nieuwe auto’s te verminderen, helpt het congestie en milieuvervuiling in stedelijke gebieden te verminderen. Dit is een belangrijk aspect in een tijd waarin steden worstelen met deze uitdagingen.

Over Lynk & Co

Lynk & Co maakt mobiliteitsoplossingen voor de connected generatie. Ze maken echt goede auto’s (het type dat alles heeft wat je wilt zonder dat je erom hoeft te vragen) én bieden een nieuwe manier aan om de auto’s te gebruiken. Met de verschillende membership-opties wordt mobiliteit toegankelijk en flexibel. Een member kan op maandbasis over een auto beschikken en deze delen met vrienden, familie en de Lynk & Co-community

Gerelateerde artikelen:
EVI.