Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het plan om volgend jaar de geluidsoverlast van Schiphol terug te brengen is van de baan. Natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace Nederland, hebben in een gezamenlijk statement hun frustratie en ongeloof geuit over de uitgestelde krimp van Schiphol.

Het recente besluit van minister Mark Harbers van Infrastructuur om het plan voor het beperken van het aantal vliegbewegingen op Schiphol volgend zomerseizoen tot 460.000 voorlopig op te schorten, heeft een golf van reacties teweeggebracht. Deze ontwikkeling, bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer, komt te midden van toenemende druk vanuit de Verenigde Staten en Europa, en markeert een belangrijk moment in de discussie rondom luchtvaart, milieu en leefomgeving.

De reactie van natuur- en milieuorganisaties is er een van ongefilterde boosheid en ongeloof. Organisaties als Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace Nederland uiten hun frustratie over het uitstel van de krimp van Schiphol. Ze noemen het besluit ‘stuitend’, wat wijst op de diepgewortelde bezorgdheid over milieueffecten en de noodzaak van duurzame ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector.

Ook bij de omwonenden van Schiphol valt het besluit niet in goede aarde. Zij worden al jaren geconfronteerd met de gevolgen van het intensieve vliegverkeer, zoals geluidsoverlast en milieu-impact. Het uitstellen van de krimp, hoewel ingegeven door juridische bezwaren, wordt gezien als een gemiste kans om concrete stappen te zetten in het verminderen van deze overlast.

In zijn brief aan de Tweede Kamer erkent minister Harbers de complexiteit van de situatie en de teleurstelling die het uitstel met zich meebrengt. Hij wijst op juridische bezwaren als reden voor de opschorting, maar blijft benadrukken dat het kabinet vastberaden is om op langere termijn de balans tussen de luchthaven en de omgeving te herstellen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - Schiphol Airport

Het besluit van demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur om de krimp van Schiphol uit te stellen, heeft geleid tot een complexe situatie waarin milieuoverwegingen, internationale druk en lokale belangen samenkomen. Deze ontwikkeling, die een directe reactie lijkt te zijn op druk vanuit de Verenigde Staten en de Europese Unie, heeft bij zowel milieuorganisaties als lokale gemeenschappen tot verontwaardiging geleid.

Minister Harbers erkent de complexiteit van de situatie en de teleurstelling die het uitstel met zich meebrengt voor de directe omgeving van Schiphol. Hij benadrukt echter dat het kabinet zich blijft inzetten voor het herstellen van de balans tussen de luchthaven en zijn leefomgeving. Dit houdt in dat, hoewel de directe krimpplannen zijn opgeschort, het langetermijndoel om Schiphol te laten krimpen ter bescherming van natuur, klimaat en leefomgeving overeind blijft.

Lees ook  Ministersposten: Mark Harbers neemt afscheid van politiek Den Haag

Deze situatie onderstreept de uitdagingen waar de luchtvaartsector voor staat, waarbij de balans tussen economische belangen, milieuverantwoordelijkheid en gemeenschapsbelangen een steeds centralere rol speelt in beleidsvorming. Het besluit van het demissionaire kabinet om de krimpplannen voorlopig in de ijskast te zetten, kan worden gezien als een tactische zet in een groter speelveld waarin internationale druk, juridische overwegingen en binnenlandse belangen elkaar kruisen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: pres room jetBlue

aanleiding

Op 2 november heeft het Amerikaanse Department of Transportation (USDOT) een besluit genomen waarin wordt gesteld dat Nederland inbreuk zou maken op het EU-VS Open Skies verdrag. Het besluit van USDOT kan worden gezien als de eerste fase van retaliatie. Zij doen dat met een beroep op de Amerikaanse mededingingsregelgeving. In een tweede fase kunnen verdergaande tegenmaatregelen worden afgekondigd. 

bezorgdheid

De Verenigde Staten uiten specifiek hun bezorgdheid over de wijze waarop Nederland de Balanced Approach-procedure hanteert bij de uitvoering van het Schipholbesluit, zowel in Spoor 1 als in Spoor 2. Deze benadering, die bedoeld is om een evenwicht te vinden tussen de groei van de luchtvaart en de milieueffecten daarvan, wordt door de VS als niet correct gevolgd beschouwd. Een ander punt van zorg betreft de markttoegang voor nieuwe toetreders in de luchtvaartsector, een zorg die mede wordt ingegeven door de antitrustimmuniteit die is verleend aan de Blue Skies Joint Venture.

Deze zorgen van de Amerikaanse zijde worden verder versterkt door een brief van Eurocommissaris Adina Vălean, ontvangen op 13 november. In deze brief worden serieuze bedenkingen geuit over de Nederlandse aanpak in Spoor 1 van het Schipholbesluit en het niet volgen van de Balanced Approach. De Europese Commissie behoudt zich het recht voor om een inbreukprocedure te starten vanwege mogelijke strijd met het EU-recht. De Nederlandse regering wordt opgeroepen om alle mogelijke stappen te overwegen om in lijn te handelen met het EU-recht.

Lees ook  Ministersposten: Mark Harbers neemt afscheid van politiek Den Haag

heroverwegen

Deze ontwikkelingen wijzen op een aanzienlijke internationale druk op Nederland om zijn beleid rond Schiphol te heroverwegen. De kritiek van zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie legt de nadruk op de noodzaak voor Nederland om de internationale afspraken en richtlijnen te respecteren, vooral als het gaat om luchtvaart, milieu en markttoegang.

Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET