Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het aantal bedrijven dat bagage afhandelt op Schiphol wordt verlaagd naar drie. Dat heeft minister Mark Harbers besloten.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een besluit genomen dat een significante impact zal hebben op de manier waarop bagageafhandeling op Schiphol, een van Europa’s drukste luchthavens, wordt uitgevoerd. Vanaf nu wordt het aantal bedrijven dat deze essentiële diensten verleent, gereduceerd van zes naar drie. Deze maatregel markeert een keerpunt in de pogingen om de operationele efficiëntie te vergroten en de werkomstandigheden voor het personeel te verbeteren.

De aanwezigheid van zes afhandelaars op Schiphol is een unicum in het Europese luchtvaartnetwerk, waar de meeste grote luchthavens door minder partijen worden bediend. Deze fragmentatie, hoewel bevorderlijk voor de concurrentie, heeft geleid tot diverse uitdagingen, waaronder negatieve gevolgen voor zowel de arbeidsomstandigheden van werknemers als de algemene kwaliteit van de dienstverlening. Incidenten en verstoringen in de bagageafhandeling, die de afgelopen jaren geregeld de kop opstaken, hebben deze problematiek voor een breed publiek zichtbaar gemaakt.

De beslissing om het aantal afhandelaars te reduceren, volgt op een grondige analyse in opdracht van het ministerie. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige marktomstandigheden op Schiphol niet geschikt zijn voor een dergelijk groot aantal spelers. De verwachting is dat door het verminderen van het aantal afhandelaars, de operationele efficiëntie zal toenemen, de arbeidsomstandigheden zullen verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau getild kan worden.

(Tekst loopt door onder de foto)
Mark Harbers

“Het werd in 2022 voor iedereen duidelijk dat het niet goed ging met de bagageafhandeling op Schiphol. Dat moet anders”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. “Met dit besluit kunnen we een positieve verandering teweeg brengen op de luchthaven, voor zowel de passagiers als de werknemers die in de bagageafhandeling werken.”

Minister Harbers benadrukte de urgentie van deze hervorming door te verwijzen naar de problemen die in 2022 duidelijk aan het licht kwamen. “Dat moet anders”, stelt Harbers. Het uiteindelijke doel is om een positieve verandering teweeg te brengen voor zowel de passagiers als de werknemers van de bagageafhandeling.

Interessant is dat het besluit zich specifiek richt op de afhandeling van bagage voor passagiersvliegtuigen. De vrachtsector en de afhandeling van General Aviation worden uitgesloten van deze maatregel, om operationele en logistieke complicaties te voorkomen. Desondanks is het duidelijk dat de overheid ook voor deze sectoren naar verbeteringen streeft.

Met de definitieve vaststelling van dit besluit is de weg vrijgemaakt voor Schiphol om een Europese aanbestedingsprocedure te starten. Dit traject zal naar verwachting een jaar in beslag nemen, gevolgd door een overgangsperiode die alle betrokken partijen de kans geeft zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Deze beslissing vormt een cruciale stap in het streven naar een efficiënter, veiliger en meer werknemersvriendelijk luchtvaartecosysteem in Nederland.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN