Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De komende periode krijgen gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken.

In een tijd waarin het aantal verkeersslachtoffers alarmerend stijgt, heeft de Nederlandse regering besloten om aanzienlijke financiële middelen vrij te maken in een poging om de wegen in het land veiliger te maken. Met een toewijding van 500 miljoen euro tot 2030, onder de noemer Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, belooft dit initiatief de veiligheid op de weg aanzienlijk te verbeteren door gemeenten, provincies en waterschappen meer flexibiliteit en financiering te bieden voor noodzakelijke aanpassingen.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kondigde onlangs aan dat de regels voor het verkrijgen van deze financiële steun versoepeld zullen worden. Deze verandering is met name gericht op het verhogen van het maximale bedrag dat in één keer kan worden aangevraagd, een wijziging die vooral kleinere gemeenten ten goede zal komen. Hiermee kunnen zij grootschaligere projecten aanpakken, zoals de aanleg van rotondes of fietsonderdoorgangen, die essentieel zijn voor het verhogen van de verkeersveiligheid.

De aanleiding voor deze grootschalige financiële injectie ligt in de sombere statistieken van het aantal verkeersslachtoffers. Met 745 dodelijke slachtoffers in 2022 is de noodzaak om in te grijpen duidelijker dan ooit. Onderzoek toont aan dat veel van deze ongevallen plaatsvinden binnen de bebouwde kom, een gebied waarvoor nu extra middelen beschikbaar worden gesteld om de veiligheid te vergroten.

Een ander belangrijk aspect van de aangekondigde wijzigingen is de aanpassing in de berekening van de geschatte kosten voor de uitvoering van de maatregelen. Eerder werd dit berekend op basis van het huidige prijspeil, wat niet altijd overeenkwam met de werkelijke kosten op het moment van uitvoering. Dit leidde tot financiële tekorten bij de lokale overheden. Daarom zal nu een realistischer inschatting van de kosten worden gemaakt, waardoor overheden een beter beeld krijgen van de financiële steun die zij kunnen verwachten.

Lees ook  EU: groen licht voor fietsrevolutie zet trappers in beweging
(Tekst loopt door onder de foto)
Mark Harbers - VVD

“Het aantal verkeersslachtoffers is weer aan het stijgen: in 2022 ging het om 745 dodelijke slachtoffers, dat zijn meer dan twee mensen per dag. Dat is veel te veel. Uit onderzoek blijkt dat veel ongelukken gebeuren in de bebouwde kom. Daarom hebben we vanuit het Rijk geld beschikbaar om ook deze wegen veiliger te maken. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar wat de overheden nodig hebben om dit geld zo effectief mogelijk te besteden, vandaar dat we de regels flexibeler gaan maken.”

Verder wordt de administratieve last voor overheden verminderd. Waar zij voorheen gedetailleerd moesten rapporteren over de uitgaven, zal de focus nu liggen op de realisatie van de maatregelen zelf. Dit betekent dat overheden die efficiënter met hun budget omgaan, hiervan direct kunnen profiteren.

De impact van deze financiële impuls wordt niet alleen op korte termijn verwacht. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft geschat dat de uitvoering van alle maatregelen tot 2030 bijna 600 verkeersslachtoffers kan voorkomen. Dit onderstreept het potentieel van de investeringen om niet alleen levens te redden, maar ook economische voordelen te bieden, met een rendement van 1,5 keer de investering.

Met de aankondiging van deze vernieuwde aanpak in de financiering en uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen, zet Nederland een belangrijke stap naar het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en het verbeteren van de veiligheid op de weg voor alle gebruikers.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Lees ook  EU: groen licht voor fietsrevolutie zet trappers in beweging
CDTONLIN