Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het is voor mensen in de grensstreek doodnormaal, even boodschappen doen of tanken over de grens. Ook pendelen er heel wat mensen vanuit België of Duitsland naar Nederland voor hun werk.

Het fenomeen van grensoverschrijdende arbeid, waarbij werknemers dagelijks de grenzen tussen Nederland, Duitsland en België oversteken voor hun werk, vormt een intrigerend aspect van de Europese arbeidsmarkt. Volgens recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de statistiekbureaus van Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België, maken ruim 86 duizend mensen de dagelijkse tocht van hun woonplaats in Duitsland of België naar hun werk in Nederland. Deze cijfers werpen licht op de complexe interactie tussen naburige landen en de invloed daarvan op regionale arbeidsmarkten.

Uit deze gegevens blijkt dat bijna 44 duizend werknemers vanuit Duitsland en nog eens 42 duizend vanuit België naar Nederland komen om te werken. Opmerkelijk is dat deze aantallen sinds 2017 vrijwel constant zijn gebleven, wat duidt op een stabiele trend in grensoverschrijdende arbeid. Daarentegen is het aantal werknemers dat vanuit Nederland in de buurlanden werkt aanzienlijk lager, met bijna 7 duizend in Noordrijn-Westfalen, 1 duizend in Nedersaksen en 11 duizend in Vlaanderen. Deze ongelijke verdeling onderstreept de aantrekkelijkheid van de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit de buurlanden.

Regionaal gezien vallen Noord-, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen op als Nederlandse regio’s met een significant aandeel werknemers die in Duitsland of België wonen. In Noord-Limburg was meer dan 5 procent van de werknemers in 2021 afkomstig uit Duitsland, een percentage dat aanzienlijk hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van 0,5 procent. De verhoudingen in Duitse grensregio’s liggen lager, met bijvoorbeeld de Kreis Städteregion Aachen, waar het aandeel Nederlandse werknemers op 1 procent staat.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bron: CBS

Het CBS zocht voor het eerst uit waar in België en Duitsland grenspendelaars wonen die in Nederland werken. Ze komen vaak uit kleine gemeenten net over de grens. De hoogste concentraties pendelaars zijn te vinden langs de grens met Noord-Brabant en Limburg, Twente en Gelderland.

De gegevens bieden ook inzicht in de handelsrelatie en economische verwevenheid tussen Nederland en België, met een focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid, zoals belicht in de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor van het CBS. Deze aspecten zijn cruciaal voor het begrijpen van de drijfveren achter grensoverschrijdende arbeid en de impact ervan op de economieën van de betrokken landen.

De trend van grensoverschrijdende arbeid wordt niet alleen gedreven door economische factoren, maar ook door culturele affiniteiten en historische banden tussen de regio’s. Het vermogen om over grenzen heen te werken, versterkt de integratie binnen de Europese Unie en bevordert een arbeidsmarkt die steeds meer gekenmerkt wordt door mobiliteit en flexibiliteit. Echter, deze dynamiek brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van regelgeving, sociale zekerheid en belastingen, die aangepakt moeten worden om grensoverschrijdende arbeid verder te faciliteren.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
regie