Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De betrokkenheid van de taxibranche bij het vormgeven van deze wijziging is cruciaal geweest.

Ingrijpende veranderingen op komst door een voorstel om de verkeersregulering aan te passen ten gunste van duurzaamheid. De aangepaste regelgeving, gericht op nulemissiezones, kan in verschillende steden, waaronder Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlemmermeer, Rotterdam en Tilburg, behoorlijke veranderingen met zich meebrengen voor taxi’s. Dit voorstel, dat voortkomt uit overleg met taxibranche-vertegenwoordigers en feedback van individuele chauffeurs, beoogt de invoering van specifieke nulemissiezones voor taxi’s, wat een belangrijke stap is in de verduurzaming van stedelijke vervoerssystemen.

Het voorgestelde besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is een belangrijke stap in de richting van een duurzamer vervoerssysteem in Nederland. Dit besluit maakt het voor gemeenten mogelijk om nul-emissiezones specifiek voor taxi’s in te stellen.

doelgroepen

Voor het doelgroepenvervoer, zoals het vervoer van leerlingen, ouderen en zieken, dat vaak door taxi’s wordt uitgevoerd, zijn speciale overwegingen gemaakt. Hoewel rolstoelvoertuigen zijn vrijgesteld, kan een deel van het overige doelgroepenvervoer mogelijk nog niet voldoen aan de toegangseisen van de nul-emissiezones. Voor deze gevallen zullen ontheffingen beschikbaar komen, waarvan de voorwaarden en duur nog worden uitgewerkt in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en in overleg met de branche.

Het voorgestelde besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is een belangrijke stap in de richting van een duurzamer vervoerssysteem in Nederland. Dit besluit maakt het voor gemeenten mogelijk om nulemissiezones specifiek voor taxi's in te stellen. Dit is een uitbreiding op de bestaande mogelijkheden voor het instellen van milieu zones, waarbij het nu ook mogelijk wordt gemaakt om taxi's in deze zones te reguleren.

Amsterdam
Foto: © Pitane Blue - Taxistandplaats in Amsterdam

In het kader van de MKB-toets zijn gesprekken gevoerd met individuele chauffeurs en is feedback verzameld via een internetconsultatie. Uit deze gesprekken bleek dat de overstap naar uitstootvrije voertuigen over het algemeen als haalbaar wordt beschouwd, mits er wordt voldaan aan voorwaarden zoals voldoende laadinfrastructuur en een efficiënt ontheffingensysteem.

Deze wijzigingen zijn niet alleen van invloed op taxi’s, maar ook op ongeveer dertig andere gemeenten die plannen hebben voor nulemissiezones voor bedrijfs- en vrachtwagens. Dit initiatief vormt een belangrijk onderdeel van de bredere inspanningen om de milieueffecten van vervoer te verminderen. De overgang naar uitstootvrij rijden wordt door de taxibranche als haalbaar beschouwd, mits er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden zoals adequate laadinfrastructuur en een doeltreffend ontheffingensysteem.

Lees ook  CDT: Censys faciliteert verplichte datadeling voor taxibedrijven zonder automatisering

verkeersbord

Het ontwerp voor het nieuwe verkeersbord, dat een cruciaal element is van dit beleid, is tot stand gekomen in samenwerking met de Nationale Bewegwijzeringsdienst, het Ministerie van Justitie & Veiligheid, Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat. Het ontwerp is mede gebaseerd op resultaten van een gebruikersonderzoek, wat de bruikbaarheid en duidelijkheid van de borden ten goede moet komen.

In de voorbereiding op de publicatie van dit besluit werken de betrokken gemeenten samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de voorwaarden en duur van de ontheffingen voor doelgroepenvervoer uit te werken. Dit beleid, dat deel uitmaakt van een grotere verschuiving naar duurzamer stadsvervoer, wordt door de taxibranche overwegend positief ontvangen, ondanks de uitdagingen die de overgang naar uitstootvrije alternatieven met zich meebrengt.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET