Print Friendly, PDF & Email
Chiron

Dat heeft de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd, dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De overgangsmaatregel die tot 30 juni 2024 liep wordt met een jaar verlengd om de chauffeurs de nodige tijd te geven.

Taxichauffeurs in Vlaanderen krijgen een jaar langer de tijd om aan de taalvereiste van het Nederlands te voldoen. De oorspronkelijke deadline, vastgesteld op juni 2024, is nu verlengd tot juni 2025. Deze beslissing is genomen omdat veel bestuurders het vereiste taalniveau nog niet hebben behaald. Dit brengt hen in de moeilijke positie waarin ze hun bestuurderspas, en dus hun baan, kunnen verliezen.

Om de taxichauffeurs te ondersteunen, is er een speciaal digitaal opleidingsaanbod opgezet door twee centra voor volwassenenonderwijs. Deze online taalopleiding is toegespitst op het specifieke taalgebruik van de taxichauffeur en is flexibel in te plannen, waardoor het goed te combineren is met hun werk.

“We stellen jammer genoeg vast dat een grote groep bestuurders het vereiste taalniveau niet zal kunnen bereiken tegen de eerder vooropgestelde deadline van juni 2024. Heel wat taxichauffeurs dreigen dan hun bestuurderspas dan kwijt te spelen waardoor ze hun job niet kunnen uitoefenen."

Sinds de invoering van het nieuwe taxidecreet in 2020 is het voor taxichauffeurs in Vlaanderen verplicht om een bepaald niveau van de Nederlandse taal te beheersen. Deze vereiste is gekoppeld aan de bestuurderspas, die sinds 1 juli 2020 verplicht is in de regio. Chauffeurs moeten binnen twee jaar na het verkrijgen van hun pas een attest van het Nederlands taalniveau B1 (richtgraad 2.2) kunnen overleggen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Taaldeadline taxichauffeurs verschoven naar 2025, nieuwe kansen voor Vlaamse taxichauffeurs met taaluitdaging.

Deze taalvereiste is een onderdeel van een bredere hervorming gericht op het bevorderen van taxi’s als een aantrekkelijk en toegankelijk vervoermiddel. Echter, volgens minister Peeters is gebleken dat een aanzienlijk deel van de taxichauffeurs het vereiste niveau niet zou halen voor de oorspronkelijke deadline in juni 2024. Dit zou kunnen leiden tot het verlies van hun bestuurderspas en daarmee hun baan.

De uitbreiding van de overgangsperiode biedt taxichauffeurs meer tijd om aan de taaleisen te voldoen. Dit is vooral van belang voor de taxibranche, die momenteel moeite heeft om voldoende personeel te vinden. Om chauffeurs te ondersteunen bij het bereiken van het vereiste taalniveau, zijn er sinds oktober 2023 online taalopleidingen beschikbaar. Deze worden aangeboden door twee centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en zijn speciaal ontwikkeld voor taxichauffeurs. De cursussen richten zich op het specifieke taalgebruik in de taxibranche en zijn flexibel in te plannen, zodat ze goed te combineren zijn met het werk als taxichauffeur.

CVO

Na principiële goedkeuring wordt dit ontwerp van besluit voorgelegd aan de Raad van State voor
advies binnen dertig dagen. Nadien volgt nog een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. Taxichauffeurs die nog niet het vereiste taalniveau behaald hebben, kunnen zich sinds oktober 2023 inschrijven voor een online taalopleiding die twee centra’s voor volwassenenonderwijs (CVO’s) ontwikkeld hebben op maat van de taxichauffeur. 

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET