Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Munckhof triomfeert opnieuw in Midden-Brabant en biedt zekerheid voor tien jaar.

Wederom heeft Munckhof zich als voorkeurspartner voor het doelgroepenvervoer in Regiovervoer Midden-Brabant bewezen, door de recente aanbesteding te winnen die een breed scala aan vervoersdiensten beslaat. Deze belangrijke winst markeert een voortzetting van de relatie tussen Munckhof en Regiovervoer Midden-Brabant, die zich richt op de levering van zowel vraagafhankelijk vervoer voor mensen met een WMO-indicatie en OV-vrij reizen, als routevervoer zoals leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer. 

De overeenkomst, die van start gaat op 1 augustus 2024 en een initiële looptijd heeft van zes jaar met de mogelijkheid tot verlenging, onderstreept het vertrouwen in Munckhof’s vermogen om kwalitatieve vervoersoplossingen te bieden. De aanbesteding trok voor de twee percelen, vraagafhankelijk vervoer en routevervoer, respectievelijk zeven en drie inschrijvingen. Na een zorgvuldige evaluatie, waarbij met name gekeken werd naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, viel de keuze op Munckhof. 

“Deze aanbesteding is belangrijk voor de continuïteit van onze vestiging in Tilburg. Daarnaast is het een bevestiging van het goede werk van de afgelopen jaren. Daar mogen we dan ook trots op zijn.”

Munckhof’s aanhoudende succes in deze regio wordt niet alleen gezien als een teken van hun betrouwbare dienstverlening maar ook als een essentiële stap voor de continuïteit van hun vestiging in Tilburg. De organisatie verwacht jaarlijks ongeveer 90.000 WMO-ritten en 130.000 routegebonden ritten uit te voeren. Deze cijfers benadrukken de omvang van de verantwoordelijkheid die Munckhof op zich neemt en de impact van hun werk op de gemeenschap.

Lees ook  Strijd om busvervoer in Zeeland barst los: wie gaat de uitdaging aan?
(Tekst loopt door onder de foto)
Munckhof
Foto: Munckhof - Bureau Regiovervoer Midden-Brabant

Deze uitkomst wordt met name toegejuicht door Hugo van Amsterdam, Manager Bureau Regiovervoer Midden-Brabant bij BRAVO, die de succesvolle aanbesteding en de daaruit voortvloeiende continuïteit van het doelgroepenvervoer in de regio voor de komende tien jaar als een belangrijke mijlpaal ziet.

Deze ontwikkeling is tevens een weerspiegeling van de groeiende aandacht voor duurzaam en inclusief vervoer binnen de regio, waarbij de nadruk ligt op toegankelijkheid en betrouwbaarheid voor alle doelgroepen. Met de verlenging van deze samenwerking tussen Munckhof en Regiovervoer Midden-Brabant, wordt de basis gelegd voor een duurzame toekomst van mobiliteit in de regio, waarbij de nadruk ligt op de behoeften van de gebruiker en de gemeenschap als geheel.

Deze aanbesteding omvat de inkoop van vervoercapaciteit voor zowel vraagafhankelijk (WMO en OV-vrij reizen) als routevervoer (LLV en jeugdwetvervoer). De regiecentrale ligt vast tot het einde van dit jaar. Deze overeenkomst onderstreept niet alleen de expertise en het vertrouwen in Munckhof als een leidende partij in het doelgroepenvervoer maar markeert ook een belangrijk moment voor de regionale mobiliteit, waarbij inclusiviteit, toegankelijkheid en duurzaamheid centraal staan.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores