Print Friendly, PDF & Email
AppStores

De Gentse politie kan binnenkort onder meer geseinde en niet-verzekerde voertuigen opsporen, en bestuurders met een rijverbod vatten.

De uitbreiding van de functionaliteit van ANPR-camera’s in Gent markeert een opnieuw een voorwaartse stap in de handhaving van de wet en de bevordering van verkeersveiligheid. Met de integratie van 43 vaste Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s, die oorspronkelijk waren geïnstalleerd om de toegang tot het voetgangersgebied en de lage-emissiezone te controleren, zet de stad Gent een forse stap voorwaarts in de strijd tegen criminaliteit en verkeersovertredingen.

Deze camera’s, die in staat zijn om kentekens van voorbijrijdende voertuigen te registreren, zullen binnenkort door de Gentse politie worden gebruikt voor specifieke doeleinden. Het opsporen van geseinde en niet-verzekerde voertuigen, directe actie bij verkeersongevallen met vluchtmisdrijf, en het vatten van bestuurders met een rijverbod zijn slechts enkele van de nieuwe toepassingen. Het belangrijkste doel is echter niet om elke verkeersovertreding vast te stellen, maar om doelgericht te kunnen handelen op basis van hits uit verschillende databanken.

De beslissing om de ANPR-camera’s uit te breiden voor politiegebruik werd genomen met grote zorgvuldigheid en respect voor privacy. Burgemeester Mathias De Clercq benadrukt het belang van een verantwoord gebruik van cameratoezicht. “Met camera’s moet altijd omzichtig omgesprongen worden. We mogen dat nooit als evident en normaal beschouwen,” stelt hij. Deze technologische vooruitgang biedt de politie krachtige middelen om efficiënter te reageren op criminele activiteiten en ernstige verkeersmisdrijven, wat onmiskenbaar bijdraagt aan een veiligere stedelijke omgeving.

(Tekst loopt door onder de foto)
ANPR
Foto: © Pitane Blue - ANPR

De geavanceerde camera’s zullen gekoppeld worden aan diverse databanken, waardoor de politie gericht actie kan ondernemen tegen specifieke overtredingen zoals rijden zonder geldig keuringsbewijs of na intrekking van het rijbewijs. Dit systeem stelt de politie ook in staat om in acute situaties, zoals bij verkeersongevallen met vluchtmisdrijf of ernstige criminele feiten, snel en effectief op te treden.

Lees ook  ILT: KNV Webinar belicht toekomst van digitale inspecties in taxibranche

Om de privacy te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten, zal de Gentse politie zorg dragen voor de verwerking en opslag van de beeldgegevens. Beelden worden maximaal 12 maanden bewaard, waarbij na 30 dagen enkel de gerechtelijke politie toegang heeft op beslissing van de procureur des Konings. Dit zorgt voor een evenwicht tussen veiligheidsmaatregelen en de bescherming van individuele rechten.

De invoering van het gebruik van ANPR-camera’s door de politie in Gent is een duidelijk voorbeeld van hoe technologie en gegevensanalyse een centrale rol kunnen spelen in de moderne handhaving van de wet. Terwijl deze ontwikkeling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring, belooft de toekomstige rapportage over het gebruik van deze camera’s een interessant inzicht te bieden in de impact ervan op de veiligheid en leefbaarheid binnen de stad.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron