Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het Nederlandse volk heeft hiervoor gekozen, het kabinet-Wilders komt eraan!

Het nieuwe hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028, getiteld ‘Hoop, Lef en Trots’, uitgebracht door PVV, VVD, NSC en BBB, werpt een ambitieus licht op de toekomst van Nederlandse mobiliteit. Dit beleidsdocument belooft ingrijpende wijzigingen en verbeteringen op verschillende gebieden, van de aanleg van nieuwe spoorlijnen tot verduurzaming van het wagenpark. Hier volgt een analyse van de meest opvallende initiatieven en de potentiële impact op onze dagelijkse reiservaringen.

Een van de meest in het oog springende projecten is de voortzetting van de aanleg van de Lelylijn, een cruciale verbinding die zal beginnen in Groningen, afhankelijk van uitvoeringstechnische haalbaarheid. Dit project is niet alleen een boost voor de noordelijke economie maar ook een versterking van de nationale spoorinfrastructuur die naadloze verbindingen belooft met de rest van Europa.

Internationaal spoorvervoer krijgt ook een stimulans door het verminderen van barrières voor nieuwe toetreders in de markt. Met een voorstel voor grensoverschrijdend spoorvervoer dat vijf treinstations, waaronder Hengelo, Venlo, Heerlen, Groningen en Zwolle, aansluit op internationale hogesnelheidslijnen, zet Nederland stappen naar een meer geïntegreerd Europees spoorwegnet.

Daarnaast wordt de toegankelijkheid van het platteland aangepakt door het versterken van het busvervoer tussen dorpskernen. Dit is een belangrijke stap om landelijke gebieden beter bereikbaar te maken, wat bijdraagt aan de leefbaarheid en de lokale economieën.

(Tekst loopt door onder de foto)
Frans Timmermans

Oppositieleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) noemt het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB 'rampzalig voor Nederland'. ,,het is een zwarte dag."

De veiligheid in het openbaar vervoer krijgt een belangrijke boost met de inzet van meer bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) in treinen en bussen, die uitgebreidere bevoegdheden krijgen. Ook wordt geëxperimenteerd met bodycams voor hoofdconducteurs, al wordt dit op vrijwillige basis ingevoerd.

Lees ook  Hyperloop innovatie: Delft team presenteert baanwissel voor snelste trein ter wereld

Wat de luchtvaart betreft, ligt de nadruk op het verbeteren van de rechtsbescherming van omwonenden met betrekking tot geluidsoverlast, terwijl de netwerkkwaliteit van Schiphol behouden blijft. De toekomst van de luchtvaart ziet er ook groener uit met plannen voor stillere en schonere vliegtuigen.

De onderhoudsopgave van bestaande infrastructuren blijft een prioriteit, met als doel de basiskwaliteit van wegen, waterwegen en het OV-netwerk te behouden. Hierbij worden ook 17 gepauzeerde projecten opnieuw bekeken, waaronder verbeteringen aan de A1/A30 en de A67, evenals de Volkerak- en Kreekraksluizen.

Innovatie blijft niet achter; de verduurzaming van het wagenpark wordt voortgezet met stimulansen voor elektrisch rijden, waarbij elektrische rijders een eerlijke bijdrage leveren aan de financiële duurzaamheid van dit beleid.

Dit hoofdlijnenakkoord toont een duidelijke toewijding aan het verbeteren en moderniseren van Nederlandse mobiliteit. De komende jaren beloven transformatief te zijn met een breed scala aan initiatieven die de manier waarop Nederlanders reizen zal veranderen.

De Mobiliteitsalliantie ziet in het donderdag gepresenteerde coalitieakkoord aanknopingspunten om de bereikbaarheid van regio en stad te verbeteren, maar vraagt ook om meer ambitie en een langetermijnvisie.

Voor de Mobiliteitsalliantie is dit akkoord een goede aanzet met oog voor belangrijke opgaven zoals de ontsluiting van woningbouw, onderhoud en het uitbreiden van de infrastructuur. Tegelijkertijd is er meer nodig voor het aanpakken van de problemen. Alleen al de instandhoudingsopgave van de hoofdinfrastructuur en de onderliggende netwerken vragen om stevige extra investeringen. Als we volgens de vertegenwoordiging van toonaangevende organisaties daarbij ook de bevolkingsgroei willen opvangen en woningen bereikbaar willen maken, terwijl we onze mobiliteit verduurzamen en betaalbaar houden voor de burger, hebben we aanvullend beleid, tempo en meer middelen nodig. 

Lees ook  Amsterdam: van der Horst onthult plannen voor betere bereikbaarheid en extra haltes
(Tekst loopt door onder de foto)
InnoTrans

“Ik ben blij dat er uitgebreide aandacht is voor het spoor in het hoofdlijnenakkoord. Dat is ook nodig, want het spoor biedt oplossingen voor belangrijke problemen van deze tijd"

Deze plannen, welkom geheten door spoorbeheerder ProRail, benadrukken de essentiële rol van het treinverkeer in het bevorderen van nationale bereikbaarheid en het aanpakken van actuele maatschappelijke uitdagingen.

John Voppen, de CEO van ProRail, heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de prominente rol van het spoor in het akkoord. Volgens Voppen is deze focus niet alleen welkom maar ook noodzakelijk: “Het spoor biedt oplossingen voor belangrijke problemen van deze tijd,” aldus Voppen. Hij benadrukt het belang van een inclusieve aanpak waarbij naast personenvervoer ook voldoende aandacht moet zijn voor spoorgoederenvervoer. Met een optimistische blik kijkt hij uit naar de samenwerking tussen de verschillende stakeholders om Nederland bereikbaar en mobiel te houden.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Pitane Alexandria