Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

PVV-Kamerlid Barry Madlener, die waarschijnlijk in het kabinet-Schoof plaatsneemt als minister van Infrastructuur, vindt dat hij uitvoering gaat geven aan een "mooi" en "realistisch" coalitieakkoord.

PVV-Kamerlid Barry Madlener staat op het punt een cruciale rol te vervullen in het nieuwe kabinet-Schoof als minister van Infrastructuur en Waterstaat. De mogelijke terugkeer van de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de snelwegen is volgens Madlener een positief voornemen. Hij plaatst echter kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid van deze maatregel overdag vanwege de stikstofuitstoot. “We gaan het allemaal zien. Ik vind het voornemen in ieder geval heel goed”, aldus Madlener na een gesprek met de formateur en de beoogde premier.

PVV

Barry Madlener wordt door de PVV naar voren geschoven als minister van Infrastructuur en Waterstaat, terwijl Chris Jansen, momenteel gedeputeerde in Flevoland, de rol van staatssecretaris zal vervullen. Madlener, geboren in 1969 in Leiden en opgegroeid in Oostvoorne, heeft een lange geschiedenis in de politiek met een focus op infrastructuur en waterstaat. Tijdens zijn eerste periode in de Tweede Kamer (2006-2009) maakte hij deel uit van de Kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Daarna was hij vijf jaar lang fractievoorzitter van de PVV in het Europees Parlement. In 2012 keerde hij terug naar de Tweede Kamer en werd lid van de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu, die later de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat werd.

(Tekst loopt door onder de foto)
Barry Madlener
Foto: © Pitane Blue - Barry Madlener (PVV)

De nieuwe coalitiepartners streven ernaar om in Brussel uitzonderingen te bedingen op de strenge EU-normen voor woningbouw en infrastructuur. Vertrekkend landbouwminister Piet Adema heeft echter herhaaldelijk gewaarschuwd dat de kans op succes klein is.

Stikstofuitstoot blijft een heikel punt op de politieke agenda, maar volgens Mona Keijzer, de aankomende minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, hoeft dit geen belemmering te vormen voor de woningbouw. Keijzer gelooft dat de uitdagingen in de woningbouwsector voornamelijk te maken hebben met het vinden van geschikte bouwlocaties en de hoge bouwkosten. “Het vinden van ruimte en de bouwkosten zijn de problemen in de toekomstige portefeuille van mij,” verklaarde Keijzer na haar formele kennismaking met formateur Richard van Zwol. Deze onderwerpen vielen onder het kabinet-Rutte IV onder Binnenlandse Zaken, maar worden in het nieuwe kabinet ondergebracht in een zelfstandig ministerie.

Lees ook  N434 en Corbulotunnel open: doorbraak voor verkeer in duin- en bollenstreek

Mona Keijzer, die in het nieuwe kabinet de verantwoordelijkheid voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening krijgt, heeft ook een duidelijke visie op haar toekomstige rol. Zij benadrukt dat de bouw van nieuwe woningen niet alleen afhankelijk is van de stikstofnormen, maar dat er meerdere factoren spelen die de afgelopen jaren de bouw hebben belemmerd. Keijzer noemde specifiek de problemen met het vinden van ruimte en de hoge bouwkosten als grootste uitdagingen.

Keijzer is optimistisch over de samenwerking met haar partijgenoot Femke Wiersma, de aankomende minister van Landbouw. Ze gelooft dat hun beleidsagenda’s niet conflicteren en dat er ruimte is voor samenwerking om de woningbouw te stimuleren. De nieuwe coalitie streeft naar uitzonderingen in het EU-beleid om de woningbouw en infrastructuurprojecten te versnellen, ondanks de sceptische houding van de huidige landbouwminister Adema.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Blablabla