Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden.

Een feestelijke dag voor Leiden, Katwijk en de gehele Duin- en Bollenstreek. Vrijdag sinds 6.00 uur in de ochtend werd de nieuwe provinciale weg N434 en de bijbehorende Corbulotunnel, als onderdeel van de Rijnland Route, opengesteld voor verkeer. Deze langverwachte verbinding tussen de A4 en A44 belooft een aanzienlijk betere doorstroming van het verkeer in de regio.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener, zelf afkomstig uit Leiden, deelde zijn trots op sociale media. “Vandaag is met de openstelling van de N434 in Zuid-Holland een zeer lang gekoesterde wens in vervulling gegaan,” aldus Madlener. Hij benadrukte dat deze weg een cruciaal onderdeel vormt van de Rijnlandroute, een project waarover ruim 70 jaar is gediscussieerd en waaraan intensief is gewerkt. “Het resultaat mag er zijn. Een compleet nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44,” voegde hij toe.

Wat deze weg bijzonder maakt, is dat een groot deel ervan onzichtbaar is. Van de totale lengte is 2,5 kilometer ondertunneld en 1,5 kilometer verdiept aangelegd. Madlener sprak vol lof over het vakmanschap dat in dit project is gestoken. “Dit is geweldig nieuws voor Leiden, Katwijk en de hele Duin- en Bollenstreek, een regio met veel bedrijven die nu beter bereikbaar zijn.” Hij maakte van de gelegenheid gebruik om alle betrokken vakmensen en bestuurders te bedanken voor hun inzet en feliciteerde iedereen die van deze nieuwe verbindingsweg gebruik kan maken.

Het hele project heeft een kostprijs van ongeveer 800 miljoen euro. De realisatie van de N434 verliep niet zonder slag of stoot. Er was lange tijd veel weerstand tegen een oost-west verbinding tussen de A4 en A44. Toen de provincie in 2014 de eerste concepten voor de N434 presenteerde, kwamen er 238 zienswijzen binnen op het inpassingsplan en nog eens 83 op de tracébesluiten. Een jaar later, toen de definitieve plannen werden gepresenteerd, maakten 44 partijen bezwaar bij de Raad van State. Van deze bezwaren werden er 42 afgewezen.

Lees ook  Klaar voor ministerspost: ex-makelaar Barry Madlener wil infrastructuur aanpakken
(Tekst loopt door onder de foto)
opening N434

De voltooiing van de N434 en de Corbulotunnel markeert het einde van een lang proces van planning, overleg en bouw, maar het begin van een nieuwe fase voor de regio.

In 2017 kreeg de internationale aannemerscombinatie Comol5 de opdracht om de N434 met boortunnel aan te leggen. Comol5, bestaande uit de bedrijven VINCI, DEME, BAM en CFE, is eveneens verantwoordelijk voor het 15-jarige onderhoud van de N434. Het bouwen van de Corbulotunnel, genoemd naar de Romeinse veldheer Gnaius Domitius Corbulo, was een technisch hoogstandje. De tunnel is 2,5 kilometer lang en loopt diep onder het landschap door, waarbij innovatieve technieken zijn gebruikt om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

De opening van de N434 betekent een belangrijke stap vooruit voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. De weg biedt niet alleen een snellere route voor woon-werkverkeer, maar verbetert ook de logistieke verbindingen voor bedrijven in de Duin- en Bollenstreek. Deze regio, bekend om zijn bloembollenteelt en toeristische attracties, kan nu rekenen op een betere doorstroming van het verkeer, wat zowel inwoners als bezoekers ten goede zal komen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET