Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Een constructieve samenwerking tussen Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid, Stad Brugge, Zeehavenbedrijf Antwerpen-Zeebrugge en tenslotte de uitvoerende aannemer Taveirne NV.

De Lijn heeft een groot renovatie- en optimalisatieproject voor de Kusttram in Zeebrugge afgerond, net op tijd voor de zomervakantie. Reizigers kunnen nu de vernieuwde haltes en sporen ontdekken. Dit project, dat vier jaar in beslag nam, werd in twee fasen uitgevoerd, een  behoorlijke verbetering van de tramlijn op Brugs grondgebied.

Het volledige traject van de tramlijn in Zeebrugge is vernieuwd, waardoor de sporen en haltes weer klaar zijn voor jarenlang gebruik. Dit project vormt een cruciaal onderdeel van de hertekening van het mobiliteitsplan in en rond Zeebrugge.

Enkele belangrijke verbeteringen die in het vernieuwingsproject zijn doorgevoerd. De haltes Strandwijk, Vaart, Kerk en Zeesluis op Brugs grondgebied zijn aangepast om beter toegankelijk te zijn. Specifiek voor de halte Kerk zijn de perrons verbreed en verschoven om meer ruimte te bieden aan de reizigers. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker om in en uit te stappen, maar draagt ook bij aan een veiligere omgeving voor alle gebruikers.

Bij het Sint-Donaasplein is een veilige oversteek gerealiseerd, waardoor zwakke weggebruikers beter beschermd zijn. Deze maatregel is een directe reactie op de behoefte aan meer veiligheid in het gebied, vooral op drukke momenten wanneer veel toeristen en bewoners gebruikmaken van de tram. In het kader van de toekomstige aanleg van de Nieuwe Zeesluis in Zeebrugge is de halte Vaart binnen het projectgebied verschoven. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat de halte breder en toegankelijker is, wat de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk verhoogt. Dit toont aan dat het project niet alleen gericht is op de huidige behoeften, maar ook rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen.

Lees ook  Vergroening: De Lijn start met eerste VDL e-bussen vanuit Destelbergen

vergroening

Vanaf september 2024 zal de bedding van de tram vergroend worden. Het gebruik van herbiciden wordt verminderd en de steenslag tussen de sporen wordt systematisch weggelaten. Hierdoor ontstaat er meer groeiruimte voor gras, wat niet alleen het milieu ten goede komt maar ook het aanzicht van de tramroute verbetert. De perrons zijn niet langer recht tegenover elkaar geplaatst, maar schuin. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de verkeerslichtenbeïnvloeding door de tram wordt geoptimaliseerd, wat leidt tot een vlottere doorstroming van het verkeer. Dit maakt het voor andere weggebruikers veiliger en comfortabeler.

(Tekst loopt door onder de foto)
kusttram
Foto: © Pitane Blue -Vlaamse kusttram De Lijn

"Met de voltooiing van dit project zetten we een grote stap vooruit in de mobiliteit en toegankelijkheid van Zeebrugge"

Het vernieuwingsproject is mogelijk gemaakt dankzij aanzienlijke openbare investeringen. De eerste fase van het project, tussen de Londenstraat en de Visartsluis, werd in april 2022 afgerond en kostte 8,6 miljoen euro. De tweede fase, tussen de Vandammesluis en de Visartsluis, vereiste een investering van 6,5 miljoen euro.

Burgemeester Dirk De fauw is zeer tevreden met het resultaat van het renovatie- en optimalisatieproject voor de Kusttram in Zeebrugge. “De vernieuwing van de tramlijn op Brugs grondgebied zorgt ervoor dat de Kusttram nog eens 25 jaar mee kan. Deze investering biedt een duurzame en veilige vervoersoplossing voor onze inwoners en bezoekers. De verbeterde toegankelijkheid van de haltes, de verhoogde veiligheid voor voetgangers en fietsers, en de vergroening van de trambedding zijn slechts enkele van de vele voordelen die dit project met zich meebrengt. Dankzij de steun en samenwerking van alle betrokken partijen kunnen we nu genieten van een moderne en efficiënte Kusttram.”

Lees ook  Vergroening: De Lijn start met eerste VDL e-bussen vanuit Destelbergen

De Lijn

De Lijn is het Vlaamse overheidsbedrijf dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen maken jaarlijks één of meerdere keren gebruik van de diensten van De Lijn. Voor haar werking krijgt de vervoermaatschappij een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is de tweede inkomstenbron.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron