nederland

Trenger mer penger for å løse transportproblemer

Strukturelt er det nødvendig med mer penger for å løse transportproblemene i Nederland. For øyeblikket er det en fare for at forhandlerne om et nytt kabinett bare kommer til formasjonsbordet med engangspotter, i stedet for med strukturelle investeringer. Mobility Alliance advarer om dette. "Investeringer i infrastrukturen til

Start testing med automatiserte godstog

Et tysk-nederlandsk samarbeidsprosjekt har startet testing for drift av automatiserte godstog på Betuweroute. Den jernbanen går fra havnen i Rotterdam til den tyske grensen. I perioden frem til slutten av 2025 vil det bli utført tester med fjernovervåking og kontroll av godstogene. Ett år langt