obowiązek publikacji

Regulacje dotyczące dostępności potoków pasażerskich

Obecnie informacje te są dostępne tylko na żądanie koncesjonariuszy. Dane o przepływach pasażerskich są niezbędne dla dobrego wglądu w korzystanie przez podróżnego z transportu publicznego. W ten sposób można lepiej kształtować politykę mobilności, zarówno w odniesieniu do samego transportu publicznego, jak i połączenia z innymi środkami transportu. pszczoła