Finansowy

VAT od służbowego transportu publicznego zbyt często nie jest odzyskiwany

Przedsiębiorcy, którzy nie odbierają podatku VAT, zostawiają średnio około 260 euro rocznie. Jedna na trzy osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które podróżują środkami transportu publicznego w celach służbowych, nie odzyskuje zapłaconego podatku VAT. Dzieje się tak głównie dlatego, że nie wiedzą, że mają do tego prawo. Przedsiębiorcy, którzy nie odbierają podatku VAT