förordningar

Rekommenderas att försäkra dig själv när du använder en drönare

Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring mot fysisk eller materiell skada till tredje part på grund av olyckor med obemannade flygfordon eller modellflygplan. Så kontrollera om din personliga ansvarsförsäkring täcker skador orsakade av modellflygplan. För privata operatörer med ett modellflygplan från 20 kg är försäkring obligatorisk baserat på EU-regler.