NAR

Ecocheques voor openbaar vervoer of al dan niet elektrische fietsen

Ook een parkeerplaats of een abonnement voor een bewaakte fietsparking in stations kan je dan met ecocheques betalen. De Nationale Arbeidsraad (NAR), het overlegorgaan waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, beslist welke producten en diensten je met ecocheques kan betalen.  Vervoermiddelen  zoals openbaar vervoer, al dan niet elektrische fietsen, e.d. staan