In het Regeerakkoord is opgenomen dat daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid deze ’s avonds en ’s nachts weer aan gaat.

De afgelopen tijd heb ik mijn departement laten onderzoeken hoe ik hier het beste invulling aan kan geven. Hierbij informeer ik u over de invulling van deze afspraak en de uitrol hiervan, aldus C. van Nieuwenhuizen Wijbenga.

Door het positieve effect van verlichting op verkeersveiligheid en de beleving hiervan is de Minister voornemens om ’s avonds en ’s nachts de verlichting weer aan te zetten. Daarbij gaat ze wel rekening te houden met de Wet Natuurbescherming.

Proces

De Wet Natuurbescherming verbiedt activiteiten die leiden tot het opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten en/of het beschadigen van voortplantingsplaatsen- of rustplaatsen van deze soorten. Het (weer) aanzetten van verlichting zou kunnen leiden tot een dergelijke verstoring.

Hierdoor is het noodzakelijk om te toetsen welke effecten er zijn als verlichting weer wordt aangezet. Er moet daarvoor in kaart gebracht worden welke soorten zich waar bevinden en of dit een knelpunt oplevert. In het geval van een knelpunt is het noodzakelijk om eerst mitigerende of compenserende maatregelen te treffen voor beschermde diersoorten.

Met het weer aanzetten van verlichting is dus zorgvuldigheid geboden. Ik laat Rijkswaterstaat middels quickscans op locatie onderzoeken waar zogenoemde hotspots van beschermde soorten zijn die een knelpunt opleveren. De quickscans naar soorten kunnen alleen in bepaalde seizoenen worden uitgevoerd aangezien de verblijfplaatsen van dieren per seizoen wisselen.

Binnen zes maanden zullen alle quickscans uitgevoerd zijn langs de 550 kilometer snelweg waar het om gaat. Naar verwachting van Rijkswaterstaat zal op het merendeel van de locaties dat onderzocht wordt geen knelpunt gevonden worden.
In die gevallen kan de verlichting hier weer ingeschakeld worden.

Lees ook  Regenboogzebrapad roept ook vragen op over verkeersveiligheid

Voor de locaties waar een potentieel knelpunt gevonden wordt, dient aanvullend veldonderzoek (dat in maximaal 12 maanden gereed is) gedaan te worden. Mocht hier uiteindelijk geen definitief knelpunt gevonden worden, dan kan de verlichting hier alsnog ingeschakeld worden.

Mocht er wel een definitief knelpunt blijken, dan moet er bekeken worden
of er mitigerende/compenserende maatregelen getroffen kunnen worden.
Als dit mogelijk is zullen deze maatregelen afgewogen worden tegen de baten op het gebied van verkeersveiligheid.

Lees ook: Air France stuurt na Singapore Airlines Airbus A380 ook met pensioen

Young serious businesswoman in black dress and eyeglasses talkin
Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email