Print Friendly, PDF & Email

Tijdens de Pitane Mobility gebruikersdag te Scheveningen die door gaat op 20 september 2019 is Erwin Stoker, hoofd ontwikkeling OV Bureau Groningen-Drenthe, een van onze gastsprekers. Onderwerp van gesprek wordt de bouw van het waterstoftankstation en de aanschaf van 20 waterstofbussen voor busconcessie Groningen Drenthe.

Het realiseren van een duurzaam of autonoom wagenpark.

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft opdracht gegeven voor de bouw van een waterstoftankstation, de levering van waterstof en de aanschaf van 20 waterstofbussen. Shell Nederland heeft de aanbesteding voor het leveren van waterstof voor de bussen gewonnen en realiseert hiervoor een waterstoftankstation in Groningen. Vervoerder Qbuzz heeft busbouwer Van Hool uit België de definitieve opdracht gegeven voor de levering van 20 waterstofbussen.

Met de keuze van Shell voor de levering van waterstof, de realisatie van het tankstation aan de Peizerweg in Groningen en de levering van 20 nieuwe bussen wordt waterstof een steeds belangrijkere energiedrager in het duurzaam openbaar vervoer in Noord-Nederland. De bussen en het waterstoftankstation worden in december 2020 in gebruik genomen.

De waterstof-elektrische bussen hebben een actieradius van 350-400 km op een volle tank. Tijdens de rit wordt waterstof omgezet in elektriciteit waarmee duurzaam de elektrische aandrijving wordt gevoed. Het bereik, zonder tussentijds opladen, is beduidend groter dan dat van batterijbussen. Deze bussen kunnen daarmee goed worden ingezet in langere routes in de dienstregeling. De bussen rijden op streeklijnen in Drenthe en in Groningen.

Doelmatig openbaar vervoer per bus.

Het OV-bureau organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen voor inwoners en bezoekers doelmatig openbaar vervoer (per bus). Een team van 30 mensen, verdeeld over vijf teams, organiseert dit openbaar vervoer proactief vanuit professionele maatschappelijke betrokkenheid, binnen een bestuurlijke context. Elk van de teams draagt vanuit de projecten en taken bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals die per jaar geformuleerd worden in de begroting.

Lees ook  FNV kondigt stakingen aan in openbaar vervoer: zwaar werk moet erkend worden

Het OV-bureau draagt opbrengstverantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. Dit betekent dat het OV-bureau een bredere taak heeft dan alleen het aanbesteden en beheren van concessies. Het OV-bureau vervult ook de rol van regisseur die het vervoer ontwikkelt en de klant/reiziger betrekt bij dit proces.

Lees ook: Belgische Van Hool krijgt opdracht uit Nederland voor twintig waterstofbussen