Met een nachtelijke actie heeft de politie, de ILT en het UWV voor het eerst de regionale taxibranche doorgelicht in Twente en er werden hoge boetes uitgedeeld. Het doorlichten van de taxisector maakt voor de politie Twente deel uit van de aanpak van zogeheten ‘ondermijnende’ criminaliteit, ofwel criminaliteit waarbij de onderwereld de bovenwereld raakt.

De actie van afgelopen weekeinde geldt voor de politie als een nulmeting. Hiermee geeft de woordvoerder aan, informatie te willen inwinnen over de branche en de manier waarop bedrijven hun ritten registreren.

“Het is ook niet zo dat we denken dat taxibedrij­ven allemaal fout zijn, maar het is wel een sector waar we aandacht voor hebben” aldus Henk Kremer, woordvoerder politie bij de verslaggever van Tubantia.

Waarom het de politie menens is wordt snel duidelijk: het boetebedrag voor een niet werkende BCT is 1800 euro, en er kan daarnaast nog een rijverbod worden opgelegd. En niet rijden, betekent geen inkomsten. Het is een economisch delict want zonder registratie kun je oneerlijk concurreren tegen bedrijven die hun boekhouding wel op orde hebben. 

Lees ook: Sociaal Fonds Taxi wordt Sociaal Fonds Mobiliteit

klachtenmeldpunt taxi
Print Friendly, PDF & Email
Lees ook  Inkomensafhankelijke verkeersboete kan leiden tot meer rechtvaardigheid