Per 1 januari 2020 krijgt Sociaal Fonds Taxi (SFT) een andere naam. Het wordt dan Sociaal Fonds Mobiliteit. De activiteiten veranderen niet maar het bestuur van SFT is van mening dat het woord ‘taxi’ in steeds mindere mate de lading dekt wat betreft de bedrijven en werknemers waar Sociaal Fonds Taxi zich op richt. 

Het woord ‘taxi’ wordt vaak gebruikt voor de opstap- en bestelmarkt (ook wel consumentenmarkt genoemd). Dit is slechts een klein deel van de activiteiten van bedrijven met personeel in loondienst. Deze bedrijven houden zich voornamelijk bezig met zorgvervoer (zoals leerlingenvervoer, WMO-vervoer, ziekenvervoer, etc.), maar ook aanvullend OV, HAP-vervoer en zakelijk vervoer. 

Onder de term ‘mobiliteit’ vinden alle vormen van vervoer een plek. Tevens speelt de naamswijziging in op toekomstige ontwikkelingen zoals MAAS (mobility as a service) en verdere integratie van OV en doelgroepenvervoer.

De naamswijziging leidt ertoe dat de werknemers en werkgevers in de taxibranche voortaan SFT als afzender vermeld zien staan op de communicatie-uitingen die voorheen door Sociaal Fonds Taxi werden verzorgd.

Meer informatie kan door in contact te komen met de cao-controleurs en arbocoach die u graag ontmoeten op donderdag 10 oktober tijdens de Taxi-Expo of u bezoekt de workshop ‘Goed op weg’.

Lees ook: Uitstel invoering platform code VVR brengt zwakheden aan het licht

Print Friendly, PDF & Email
Lees ook  Taxibeleid en code VVR botst vaak met de realiteit