Print Friendly, PDF & Email

Het uitstel met een jaar van de invoering van de Platform Code VVR tot 1 juli 2020 was voor het blad Personenvervoer Magazine reden om een uitgebreid onderzoek te doen.

Er is de laatste weken nogal wat ophef en onrust ontstaan over het uitstel van de invoering. Zo is een fundamenteel verschil van inzicht tussen beide partijen, wat in het artikel een gegeven is waar ze niet op terug komen.

Toch stelt journalist Wim Faber zich de vraag waar de plotselinge angst vandaan komt een persoon, instelling of leverancier in deze materie voor het hoofd te stoten. Spelen er wellicht andere motieven waarom zij de kaken stijf op elkaar houden? Of erger nog: toegezegde interviews intrekken of gegeven citaten ineens inslikken.

Duidelijk is dat hier wellicht meer speelt dan alleen de bekommernis over het veilig vervoer van rolstoelgebruiker en dat het plaatje Platform Code VVR nog enkele zwakheden vertoont.

SFT: ‘De discussie over twee codes leidt af van de inhoud van de herziene code’

Sociaal Fonds Taxi directeur Henk van Gelderen laat in een reactie aan de redactie van het blad Personenvervoer Magazine weten ‘niet vrolijk’ te worden van het onderzoek. Hij stelt dat de (taxi)branche haar eigen plan trekt als het gaat om het veilig vervoer van rolstoelinzittenden en medepassagiers.

Lees meer over het volledige onderzoek in het blad Personenvervoer Magazine juni 2019:3