Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Werkgevers moeten in het SFM-portaal in ieder geval één dag van tevoren aangeven in wat voor dienst en op welke de tijdstippen chauffeurs zijn ingeroosterd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maxflex en dienstblokken. De wijzigingen kunt u teruglezen in artikel 2.1.5 t/m 2.1.9 en 2.1.15  van de nieuwe cao. In het kort komt het erop neer dat er vanaf 1 maart twee type diensten zijn, Maxflex of dienstblokken.

Wijziging per 1 maart

De definitie van de verloonde tijd verandert per 1 maart 2022. Niet-betaalde onderbrekingen zijn dan verleden tijd. In plaats daarvan worden taxichauffeurs in een dienst zonder blokken betaald voor alle tijd waarin zij beschikbaar zijn voor werk. Een werknemer kan dus niet op één dag in diensten en in dienstblokken werken. Het type dienst en de tijden dienen daags vooraf aan SFM kenbaar te worden gemaakt via een portaal. Dit portaal is nog niet ontwikkeld.

"Kiest u voor dienstblokken dan dient u 100% van de diensttijd te verlonen maar kunt u meerdere dienstblokken per dag geven. Dit is afhankelijk van de omvang van het arbeidscontract."

(Tekst loopt door onder de foto)

Tot het moment dat dit portaal in bedrijf wordt genomen hoeven bedrijven de type dienst en de diensttijden niet vooraf door te geven aan SFM maar moet dit wel uit de administratie blijken. De werkgever dient een inzichtelijke en deugdelijke administratie te voeren van de dagelijkse arbeidstijd van de werknemer. Uit deze administratie kan worden afgeleid op welke tijdstippen de dienst begint, eindigt en wordt onderbroken in die zin dat de werknemer niet ter beschikking van de werkgever staat.

Lees ook  Personenvervoer: tijd voor een upgrade van de Wet Personenvervoer 2000

CAO

KNV Taxi- en Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen hebben afspraken gemaakt over de cao Zorgvervoer en Taxi, en de cao SFM. Alles over deze cao’s hebben we hier voor u op een rij gezet.

Lees ook: Sociaal Fonds Mobiliteit kijkt binnenkort digitaal mee