Print Friendly, PDF & Email

KNV Taxi- en Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen hebben afspraken gemaakt over de cao Taxi- en zorgvervoer en cao SFT die per 1 januari 2021 gelden. Wanneer alles doorgaat als gepland kijkt het Sociaal Fonds Mobiliteit binnenkort actief mee over de schouders van ieder taxibedrijf met een digitale online prikklok. Hiervoor wil het Sociaal Fonds Mobiliteit een portaal online brengen waarin alle taxibedrijven die te maken hebben met loonchauffeurs de diensten vooraf moeten registreren. De streefdatum  is 1 juli 2022, maar nu reeds wordt er van uitgegaan dat deze datum wellicht niet haalbaar is.

Om extra werkzaamheden bij de taxibedrijven te minimaliseren kunnen softwareleveranciers hun pakketten koppelen met het portaal of kunnen ondernemers een Excel bestand aanleveren. Het gaat hier niet enkel om bedrijven die werken met de BCT in combinatie met datacommunicatie, maar om alle taxibedrijven, zonder enige uitzondering. Het Sociaal Fonds Mobiliteit kan de opgegeven tijden in het portaal met de geregistreerde tijden in de BCT vergelijken.

Het Sociaal Fonds Mobiliteit kan de opgegeven tijden in het portaal met de geregistreerde tijden in de BCT vergelijken.

Dienstblokken

Binnen de nieuwe CAO is afgesproken dat een werknemer op een dag in een dienst (te noemen MaxFlex dienst) of in dienstblokken kan werken. Werknemers kunnen dus niet op één dag in diensten én in dienstblokken werken. Voor 23:59 uur op de dag voorafgaand aan de werkzaamheden meldt de werkgever aan het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) de werktijden via het portaal en of een werknemer in een dienst of in dienstblokken werkt. Het is dus van belang dat de begin- en eindtijden van de dienst of dienstblokken vooraf bekend zijn. Voor afwijkingen blijft de BCT leidend voor de verloning.

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

Voor contracten van 0 tot en met 28 uur per week geldt dat er maximaal vier dienstblokken per dag kunnen worden opgegeven. Alle tijd binnen een dienstblok is te verlonen tijd. Er kunnen geen onbetaalde pauzes in een dienstblok zitten en afwijkingen in de BCT zijn leidend voor de verloning. Een dienstblok duurt minimaal 1 uur en een chauffeur tussen 2 dienstblokken in zit minimaal 15 minuten. Voor arbeidscontracten groter dan 28 uur per week geldt dat er maximaal 2 dienstblokken per dag kunnen worden opgegeven. De duur van de dienstblokken samen op 1 dag is minimaal 7 uur. Tussen de beide dienstblokken zit minimaal 2 uur. Dat is de tijd dat werknemer niet ter beschikking staat van de werkgever.

Handhaving

De regeling “Verloonde tijd” gaat in op 1 januari 2022. Het Sociaal Fonds Mobiliteit handhaaft per die datum de gemaakte afspraken ondanks dat het portaal dan nog niet gereed is. De regeling wordt na 1 jaar geëvalueerd. De sociale partners maken nog nadere afspraken mbt de consequenties over het niet nakomen van de regeling. De lonen zelf gaan per 1 januari 2022 omhoog met 2,5%. De vakbonden hebben hierover afspraken gemaakt werkgeversorganisatie KNV. 

Lees ook: Storing bij Justis brengt chauffeurs in problemen

softwareleveranciers zoals Pitane Mobility kunnen hun pakket koppelen met het portaal