Elke elektrische auto die in Nederland wordt toegelaten voldoet aan de internationale en Europese toelatings- en veiligheidseisen van voertuigen en inmiddels stimuleert elk land de aanschaf en het gebruik van deze voertuigen. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat extra aan TNO gevraagd de brandveiligheid van deze auto’s in kaart te brengen.

Toch blijkt uit een factsheet brandveiligheid uit 2014 dat brandweerkorpsen niet meer terughoudend hoefden te zijn met het verlenen van vergunningen voor laadpalen in parkeergarages. Toch blijkt dat de landelijk portefeuillehouder incidentenbestrijding van de brandweer in het hiervoor in 2019 stelt dat er in parkeergarages meer brandveiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s. 

De Minister van Justitie en Veiligheid geeft aan dat elektrische auto’s minstens zo brandveiligheid zijn als voertuigen met verbrandingsmotoren en conventionele accu’s. Het is wel zo dat aan het blussen van brandende elektrische voertuigen andere eisen gesteld worden dan bij conventionele auto’s. In de actualisatie van de factsheet van TNO wordt dat meegenomen.

Bouwvoorschriften voor parkeergarages in hoogbouwwoningen

De voorschriften voor de brandveiligheid van parkeergarages worden aangegeven in het Bouwbesluit 2012. Voor de verdere invulling van deze voorschriften wordt door het Nederlandse Normalisatie Instituut op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan een nieuwe NEN-norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages. 

In het kader hiervan onderzoekt TNO hoe in de bouwregelgeving van andere landen (wereldwijd) rekening wordt gehouden met brandveiligheid elektrische voertuigen in parkeergarages. De nieuwe NEN-norm zal onderdeel worden van de landelijke bouwregelgeving.

Lees ook: Veiligheid op afstand bediende bruggen schiet tekort

Lees ook  Elektrisch leerlingenvervoer blijft een uitdaging in buitengebieden
 
Print Friendly, PDF & Email