Print Friendly, PDF & Email

De accijnzen op brandstoffen schieten vanaf 1 januari 2020 flink omhoog. Zo ontvangt de overheid in het nieuwe jaar meer dan 1 cent extra per liter. Ook de accijns op Diesel en LPG stijgen mee. Automobilisten betalen onder de streep ruim een halve euro meer voor een volle tank benzine.

Verschil accijns 2020 versus 2019.

Zo stijgt de accijns op benzine Euro95 E10 met meer dan 1 cent per liter (0,0126 euro p/l) en diesel meer dan een halve cent per liter (0,00793 euro p/l). In het geval van LPG wordt het bedrag per liter verhoogt met iets meer dan een kwart cent per liter (0,00298 euro p/l).

De accijnsverhogingen op benzine, diesel en LPG stijgen met percentages tussen de 33 tot 40 procent. “Het argument voor deze accijnsverhoging is de inflatie – door de overheid vastgesteld op 1,6 procent. Dat de overheid de accijnsverhoging ook nog eens belast met 21 % BTW wordt voor het gemak vergeten. Daardoor wordt uw tankbeurt een halve euro duurder”, aldus Paul van Selms. 

Hoeveel scheelt dat per tankbeurt?

Automobilisten tanken gemiddeld zo’n 40 liter per keer. Met de volgende som berekende UnitedConsumers het verhoogde bedrag: accijns x btw (21 procent) x 40 liter = extra kosten voor een tankbeurt in 2020. De kosten voor benzine stijgen 60 cent per tankbeurt. Dieselrijders zijn 38 cent duurder uit en automobilisten met LPG komen uit op 14 cent extra.

“Een automobilist met 20.000 km per jaar op de teller (1 liter op 15 km verbruik) is daardoor op jaarbasis zo’n 20 euro extra kwijt aan benzine. In het geval van diesel en LPG ligt dit bedrag natuurlijk iets lager vanwege de lagere stijging van de accijns, maar deze auto’s rijden daarentegen vaak twee keer zoveel kilometers.”, aldus Van Selms.

Bijna de helft benzineprijs bestaat uit accijns

Met 8.000.000 automobilisten heeft de Nederlandse overheid flink wat extra inkomsten vanuit brandstofaccijns. Uiteindelijk bepaalt de overheid de brandstofprijs voor het grootste deel.

“De btw en andere heffingen laten zien dat de Nederlandse overheid voor ongeveer 75 procent beslist hoe duur onze brandstof is”, vertelt Van Selms.

Lees ook: KLM zet met afgewerkt frituurvet stap in duurzame vluchten