Nederlandse pompstations verkopen de laatste jaren steeds meer soorten biodiesel. Afgelopen winter hebben meer pompeigenaren en automobilisten problemen met deze brandstof ervaren. Om de kwaliteit van biodiesel te verbeteren, heeft NEN het voorwoord bij de Europese biodieselspecificatie aangepast.

Biodiesel is een dieselbrandstof met eigenschappen die sterk overeenkomen met gewone diesel. De brandstof wordt gemaakt door het chemisch bewerken (veresteren) van vetzuren. De grondstof daarvoor kan raapzaadolie, zonnebloemolie, maar ook gebruikt frituurvet zijn. Het uiteindelijke product moet voldoen aan de norm voor biodiesel, NEN-EN 14214. Daarin zijn eisen opgenomen die de operabiliteit bij lagere temperaturen moeten garanderen. Voor winter en zomer zijn er afwijkende eisen.

Oplossingsgericht

De eisen voor biodiesel zijn nu verduidelijkt in het nieuwe nationale voorwoord. NEN-EN 14214+A2:2019 geeft aanwijzingen voor leveranciers om op een alternatieve manier – door het meten van onverzadigde mono-glyceriden – aan de eisen te voldoen. Leveranciers worden opgeroepen de aanwijzingen vanaf deze winter al ter harte te nemen.

NEN: wat is het en wat doet het?

Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.

Lees ook: Biodiesel fraude aanleiding grootschalig onderzoek

Print Friendly, PDF & Email