De gemeente gaat  225.000 euro bezuinigen op het Wmo-vervoer. Dat heeft voor de mensen woonachtig in de oude gemeente Groningen en  die vanwege ziekte of handicaps afhankelijk zijn van taxivervoer gevolgen. Alle gebruikers van het Wmo-taxivervoer hebben van de gemeente een brief gekregen. De voorwaarden zijn per 1 januari 2020 veranderd.

“Het maximum wat gehandicapten kunnen reizen met de taxivervoer werd vastgesteld op 1500 kilometer, dat is 30 euro per week.”

De gemeenteraad ging eind vorig jaar akkoord met een verhoging van de tarieven voor het Wmo-vervoer. SP Groningen wil weten welke gevolgen de bezuinigingen op het Wmo-vervoer hebben voor de gebruikers en is daarom een meldpunt begonnen. Kenmerkend aan de Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt.

“Stel je maakt voor 1500 km (is 30 km per week) gebruik van het Wmo-vervoer dan betekent die verhoging van de km-prijs met € 0,017 een extra uitgave van € 25,50,- per jaar. Stel dat je die 1500 km verdeelt over twee ritten per week. Dat zijn 100 ritten per jaar maal de verhoging van het instaptarief met € 0,54 zijn extra kosten van € 54,-. Dus iemand die 1500 km per jaar van Wmo-vervoer gebruikt maakt en dat twee keer per week is € 79,50 per jaar extra kwijt.”, aldus SP-raadslid Wim Kok.

Deze nieuwe regeling is eind vorig jaar geruisloos door de gemeenteraad geaccepteerd. Vanaf de eerst week van januari kreeg de SP reacties van mensen die gebruik maken van het Wmo-vervoer. De SP wil weten wat de meningen zijn over het taxivervoer en wat voor gevolgen de veranderingen hebben voor gebruikers en eventuele betrokkenen.

Lees ook  Toekomst Valleihopper Ede onzeker door contractperikelen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo.

Lees ook: Inzichtelijk waar WMO gemeentegeld aan besteed wordt

Macro aanzicht Groningen
Print Friendly, PDF & Email