Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) waarschuwde alle Belgen met de verrassende uitspraak: “Blijf in uw kot, en smijt iemand met een snotneus buiten. Ik meen het hé!”. Op de dag dat het land 16 nieuwe doden telt door het coronavirus, wat het totale aantal op 37 brengt, worden de grenzen gesloten.

De Belgische grenzen zijn sinds 15 uur afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Dat blijkt uit een persbericht van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Nederlanders mogen niet zomaar meer naar België reizen in verband met het coronavirus. Diegenen die er niet voor hun werk moeten zijn riskeren zware boetes. België sluit de grenzen voor niet-essentieel in- en uitreizen.

“In het bijzonder worden de toeristische verplaatsingen naar België verboden en zullen grenscontroles voortaan van toepassing zijn”, klinkt het. “Elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd.”

Het Nationaal Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid hebben in een persconferentie de cijfers bekend gemaakt. 837 mensen zijn nu opgenomen in het ziekenhuis, dat is een stijging van 203 patiënten over de voorbije 24 uur. 

164 patiënten liggen op intensieve zorg, dat zijn er 34 meer dan gisteren. 114 patiënten worden beademd, dat is een stijging van 26. In totaal zijn in België nu 2257 mensen besmet met het virus. 204 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis.

De federale politie en lokale politiezones moeten de in- en uitreiscontroles uitvoeren. Er wordt ook herhaald dat ook elke verplaatsing naar tweede verblijven op het Belgische grondgebied verboden is.

Minister Pieter De Crem laat beslag leggen op 180.000 coronatesten

Op bevel van Minister voor Binnenlandse Zaken & Veiligheid Pieter De Crem hebben de politiediensten en de civiele bescherming gisteren zo’n 180.000 coronatesten in beslag genomen bij een bedrijf in Wallonië. Daarnaast lieten de diensten grondstoffen verzegelen die nodig zijn om testen aan te maken.

Minister De Crem werd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid op de hoogte gebracht van het feit dat er zich binnen het betreffende bedrijf een gigantische voorraad COVID-19-testen en een voorraad reagentia bevond. Daarop schreef Minister De Crem een besluit uit om de voorraad op te eisen.

“Ons land beleeft omstandigheden die we nog nooit hebben meegemaakt. Het Coronavirus grijpt in alle mogelijke segmenten van de samenleving om ons heen. Het is dan ook mijn plicht als Minister van Binnenlandse Zaken & Veiligheid om datgene te doen wat in het belang is van de bevolking van ons land. Deze inbeslagname hoort daarbij”, zo verklaart Minister De Crem.

Het bedrijf dat eigenaar was van de tests zal door de overheid vergoed worden voor de inbeslaggenomen producten.

Lees ook: Taxibedrijf in Brussel anticipeert op beveiliging bestuurder

Maggie De Block
Print Friendly, PDF & Email