[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen kunnen alleen de rest van Nederland bereiken via de Westerscheldetunnel nu de Belgisch-Nederlandse grens zo goed als gesloten is. In heel Nederland geldt dat er gelet op het corona-virus maatregelen zijn genomen. Als uitgangspunt geldt dat iedereen thuis blijft, tenzij men werkzaam is in een vitale sector.

In beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over tolheffing bij de Westerscheldetunnel stelt de Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat Provinciale Staten van de Provincie Zeeland als aandeelhouder van de Westerscheldetunnel besluit over het tolheffingskader. 

Op de vraag of in tijden van de coronacrisis het wenselijk is tol te heffen, nu de grenzen gesloten blijven en de toltunnel de enige optie is om zich binnen de rest van Nederland te verplaatsen, verwijst de Minister naar de directie van de Westerscheldetunnel die besluit over de toltarieven. Gedeputeerde Staten van Zeeland wijst er in recente beantwoording op soortgelijke vragen op dat het advies van de overheid is om sociale contacten te mijden en thuis te blijven en dat het tijdelijk tolvrij maken van de Westerscheldetunnel, averechts zal werken op dit advies en juist contacten zal bevorderen.

incident met hulpverleningsvoertuigen

Na het incident met de ambulance bij de Liefkenshoektunnel die tol moest betalen werden afspraken gemaakt over het laten passeren van hulpverleningsvoertuigen.  In de Liefkenshoektunnel kunnen prioritaire hulpvoertuigen die met het gebruik van de geluid- en lichtinstallatie als zodanig kenbaar zijn en via de meldkamer zijn aangemeld, de tunnel doorrijden zonder tol te betalen. Overige hulpvoertuigen die niet prioritair zijn, moeten wel betalen. Dit geldt ongeacht de herkomst van het voertuig. Dit beleid wordt reeds jaren toegepast en is bekend bij Nederlandse hulpdiensten die gebruik maken van de tunnel. Naar aanleiding van het incident met de Nederlandse ambulance heeft het management van de Liefkenshoektunnel maatregelen genomen.

Lees ook: Amsterdam naar Londen per Eurostar in slechts vier uur

Westerscheldetunnel
Print Friendly, PDF & Email