Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Dit jaar vindt de marktconsultatie plaats voor de aanpak van de Van Brienenoordbrug. Vervanging van de westelijke boogbrug is voorzien in de zomervakantie van 2025. Het omwisselen van de oostboog met de gerenoveerde westboog en renovatie van de beweegbare delen volgen dan in de zomervakanties van 2026 en 2027. De beste volgorde hiervan is nog niet helemaal uitgewerkt. De oostboog en de beweegbare delen kunnen mogelijk in de zomer van 2026 gecombineerd worden aangepakt. Dat zou de hinder op de weg en vaarweg verder beperken. 

De kosten voor de gehele aanpak van de Van Brienenoordbrug worden geraamd op € 380 – 600 miljoen. Omdat nog nader moet worden vastgesteld welke onderdelen van het beweegbare deel moeten worden vervangen is de bandbreedte nu nog relatief groot. Begin 2021 is de scope van het project nader uitgewerkt en kan de raming nauwkeuriger worden vastgesteld.

Veel infrastructuur stamt uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en is toe aan een grondige opknapbeurt. Het is een omvangrijk pakket aan projecten dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Een dergelijke operatie zal hinder voor het verkeer en de scheepvaart veroorzaken. Minister van Nieuwenhuizen heeft aangegeven een regionale aanpak te hanteren waarbij ze nauw samenwerk met de regionale overheden en het bedrijfsleven om de bereikbaarheid van de regio’s op peil te houden. De Van Brienenoordbrug is één van de projecten uit het Programma Vervanging en Renovatie.

werkzaamheden in drie delen

Het project Van Brienenoordbrug bestaat in totaal uit drie delen: de westelijke boogbrug richting Dordrecht, de oostelijke boogbrug richting Den Haag en de beweegbare delen van de brug. De bruggen zijn nu en de komende jaren veilig te gebruiken. Wel moeten beide boogbruggen worden versterkt om schade aan de staalconstructie van de bruggen te voorkomen en de bruggen ook in de toekomst veilig te kunnen gebruiken. Ook de kleppen en het bewegingswerk van de oostelijke Van Brienenoordbrug moeten worden vervangen. Ten slotte moet er een nieuw systeem voor de bediening en besturing van beide bruggen worden geïnstalleerd. In de bijlage is een foto opgenomen van de brug met aanduiding van de verschillende onderdelen.

Lees ook  Historisch: Carola Schouten voorgedragen als eerste vrouwelijke burgemeester Rotterdam

De Van Brienenoordbrug maakt onderdeel uit van een omvangrijk pakket projecten in Zuid-Holland. Naast Rijkswaterstaat voeren ook de provincie Zuid- Holland en verschillende gemeenten werkzaamheden aan wegen en bruggen in de regio uit. Het is passen en meten om de planning van al deze werkzaamheden rond te krijgen op een zodanige manier dat het verkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt. De gemeenten Rotterdam en Capelle, het Havenbedrijf Rotterdam en de Metropoolregio hechten groot belang aan een goede bereikbaarheid van de regio tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en staan daarom ook achter de voorgestelde aanpak.

Lees ook: Vernieuwing A6 Lelystad-Noord- Ketelbrug naar Heijmans

brug over de Maas
verkrijgbaar in uw AppStore