De pilot wordt dit najaar uitgevoerd op de A27 over een lengte van dertien kilometer tussen de aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes. De eerder toegezegde pilot zal worden uitgevoerd als onderdeel van een onafhankelijk onderzoek naar de beperkingen van matrixborden voor het tonen van de geldende maximumsnelheid.

Het traject past bij de intentie van de motie van het Kamerlid Postma om de duidelijkheid voor weggebruikers te bevorderen bij verschillende en veranderende maximumsnelheden. Op dit traject geldt een variërend snelheidsregime (100 km/h overdag en 120 km/h ’s nachts). Ook zijn de aanwezige systemen geschikt om de maximumsnelheden te tonen.

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen, waaronder de verkeerskundige pilot en een gebruikersonderzoek. De analyses voor de onderzoeken worden uitgevoerd door externe partijen. Ook zal de verantwoordelijke Minister van Nieuwenhuizen een externe klankbordgroep vragen, bestaande uit onafhankelijke experts, om de opzet en resultaten van het onderzoek te toetsen.

matrixborden

Matrixborden boven of naast de weg hebben dezelfde betekenis als gewone verkeersborden. Staat er op het matrixbord een andere maximumsnelheid dan op een verkeersbord, dan geldt het bord met de laagste snelheid.

Er zijn nu echter trajecten waarbij de limiet op de matrixborden wordt aangegeven met het getal 80 of 100 met een rode rand er omheen. De weggebruiker gaat nu bij de “gewone” matrixborden twijfelen over de status van de snelheden waarbij geen rode rand is aangegeven: zijn dit nu limieten of adviessnelheden?

Dit blijven snelheidslimieten. Maar de ANWB overlegt met Rijkswaterstaat over de manier waarop zij meer begrip kan krijgen bij de weggebruikers. Bijvoorbeeld door slechts te waarschuwen met knipperlichten op de matrixborden en daarbij te vermelden waarom oplettendheid nodig is (file, ongeval, gladheid of dergelijke).

Lees ook: Matrixborden niet tijdig klaar voor de invoering 100 km./u

matrixborden
Print Friendly, PDF & Email