Tussen half mei en eind juni 2020 onderzocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) samen met de Kustwacht de werk- en leefomstandigheden aan boord van 32 op de Noordzee ten anker liggende zeeschepen. Uit het onderzoek blijkt dat regels over het algemeen goed worden nageleefd en bemanning wordt doorbetaald. Dit staat op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Schepen liggen door de coronacrisis soms lange tijd voor de Nederlandse kust ten anker: op een bepaald moment liggen zelfs 289 zeeschepen in de zogenoemde ankervakken. De kapiteins zijn bevraagd op aspecten als salarisbetaling, aflossing bemanning, bevoorrading, afvalbehandeling en brandstofvoorziening. Eind juni is opnieuw contact opgenomen met 7 schepen die dan nog steeds in de ankervakken liggen. 

Tijdens het onderzoek blijkt dat 23 kapiteins geen zicht hebben op hoelang ze nog voor anker blijven liggen. Eenzelfde aantal weet niet wanneer de bemanning wordt afgelost. Dat is een punt van zorg. Bemanningsleden zitten soms noodgedwongen al maanden langer aan boord dan contractueel vastgelegd. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lock-downsituatie in veel bestemmingslanden zoals India en de Filipijnen. Positief is dat op alle bevraagde schepen de bemanning normaal en op tijd uitbetaald krijgt. Op 2 schepen krijgt de bemanning een extra bonus in de vorm van loon en telefoonkaarten.

Om het risico voor milieuvervuiling te achterhalen is de kapiteins ook gevraagd hoe ze omgaan met hun afval en brandstof. Uit de antwoorden blijkt dat afval regelmatig wordt afgegeven in de ankervakken. Door enkele kapiteins wordt specifiek aangegeven dat dit goed geregeld is. Twee schepen hebben brandstof getankt (gebunkerd) in het ankervak. 3 schepen hebben ten tijde van het gesprek nog voor minder dan 14 dagen laagzwavelige brandstof aan boord. Het gebruik van laagzwavelige brandstof is op de Noordzee verplicht.

Lees ook  Van handgebaar tot confrontatie: toenemende verkeersagressie op wegen

Een aantal schepen heeft voor minder dan 14 dagen drinkwater of voedsel aan boord. 1 schip heeft geen drinkwater meer in voorraad en produceert dit zelf. Volgens de WHO-standaarden is dit niet toegestaan. 1 schip heeft proviand geleverd gekregen in het ankervak. Bij de nacontrole blijkt dat de schepen die nog steeds voor anker liggen inmiddels voldoende vers proviand, water, brandstof en reserveonderdelen aan boord hebben. De ILT en de Kustwacht houden een vinger aan de pols en gaan zo nodig aan boord voor een inspectie. Een groot aantal kapiteins geeft aan blij te zijn met deze aandacht van de Nederlandse instanties.

Lees ook: Coolblue gaat hun netwerk uitbreiden naar Duitsland

Print Friendly, PDF & Email