Amsterdam kiest voor intelligente toegang voor verkeer op de Wallen. De gemeente gaat op een slimme manier toegang verlenen en het verkeer digitaal managen. Zo weren ze onnodig en onwelkom verkeer terwijl bewoners, ondernemers en hulpdiensten in het gebied zo min mogelijk last ondervinden. De gemeente kan verkeer reguleren of toegang verlenen voor bepaalde locaties, voor bepaalde doelgroepen en op bepaalde tijden.

De camera’s die de gemeente plaatst worden straks alleen gebruikt om kentekens te controleren. Zo kunnen ze regelen dat alleen ontheffinghouders tijdens uitgaansnachten het gebied inrijden. Waarschijnlijk komen de camera’s vanaf begin september 2020 in gebruik. Dan breekt de testfase aan, waarin de gemeente het volgende gaat testen.

Loopt dit allemaal voorspoedig, dan wordt intelligente toegang in het gebied op zijn vroegst begin 2021 formeel in gebruik genomen. Op basis van de ervaringen in dit gebied zal de gemeente daarna kijken hoe ze het systeem kunnen verbeteren. De huidige verkeersmaatregelen tijdens de uitgaansnachten bestaan uit rood-witte paaltjes en een verzinkbare paaltjes. Deze blijven actief totdat de intelligente toegang in gebruik wordt genomen.

Lees ook: Amsterdam en Rotterdam stellen mondkapjesplicht in

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email