Print Friendly, PDF & Email

Qbuzz gaat inkrimpen als gevolg van de coronacrisis, en dat roept de nodige vragen op bij Kamerleden aangezien het bedrijf gebruik maakte van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de beschikbaarheidsvergoeding ontving. Het tijdelijk personeel werd ontslagen en nu wil Qbuzz nog meer banen schrappen.

Staatssecretaris van Veldhoven is in het NOVB met vervoerders en medeoverheden in gesprek over de ontwikkelingen in het OV en de maatregelen die kunnen worden genomen om de continuïteit daarvan te borgen in de huidige omstandigheden. Het kabinet heeft met een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer voor 2020 besloten de OV-sector te ondersteunen om het vereiste vervoeraanbod te kunnen blijven bieden.

Toch is er begrip dat bedrijven voor komende jaren niettemin anticiperen op achterblijvende reizigersaantallen en hun dienstregelingen en bedrijfsvoering daarop aanpassen. De mate waarin zij dit doen is afhankelijk van het verloop van de pandemie en het effect daarvan op het reisgedrag en eventuele beperkende maatregelen die door de overheid worden opgelegd. 

Het advies om alleen noodzakelijke reizen te maken is gelukkig goed opgevolgd, zodat het OV op een veilige manier beschikbaar is gebleven voor iedereen die daarop is aangewezen. Middels de beschikbaarheidsvergoeding is de daling in reizigers voor een belangrijk deel gecompenseerd.“, aldus Stientje van Veldhoven in een schrijven aan het Kamerlid Laçin (SP).

De Staatssecretaris beklemtoond dat bedrijven niet konden voorzien dat deze uitzonderlijke omstandigheden zouden optreden.

“De bedrijfsvoering van ieder bedrijf is hier niet tegen opgewassen, ongeacht of er sprake is van een commercieel bedrijf of een staatsdeelneming.”

Recent heeft van Veldhoven de Kamer een onderzoek gestuurd naar de Effecten van openbaar aanbesteden in het openbaar vervoer. Dit onderzoek toont aan dat het aanbod van het openbaar vervoer, de efficiency en de klanttevredenheid in de afgelopen twee decennia over de gehele linie is gegroeid.

Lees ook: Dashcams in bussen van Qbuzz in Drenthe en Groningen