Print Friendly, PDF & Email

Het kabinet geeft voorlopig geen staatssteun aan KLM omdat een deel van de piloten weigert om mee te gaan in de loonoffers die worden gevraagd voor de komende vijf jaar. Minister Wopke Hoekstra speelt het hard en noemt tegenover de media de opstelling van de piloten ‘risicovol’. KLM-president Pieter Elbers doet een beroep op de piloten en de vakbonden om toch akkoord te gaan met een speciale commitment-clausule die hen bindt aan langer lopende ingrepen in de arbeidsvoorwaarden.

De €3,4 miljard eerder toegezegde staatssteun waarmee KLM de komende coronaperiode door moet zien te komen, is ruim vier maanden na de toezegging ervan nog altijd niet volledig vrijgegeven door het kabinet. Het steunpakket is een combinatie van een staatslening en door de staat gegarandeerde bankleningen over een periode van in totaal een periode van vijf jaar. De eerste trekking onder de directe lening heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2020. Op die dag is EUR 277 miljoen overgemaakt door de staat. Op diezelfde dag heeft ook de eerste trekking onder de doorlopende kredietfaciliteit plaatsgevonden ter hoogte van EUR 665 miljoen. Zoals aangegeven in de brieven van 26 juni 2020 en 13 september 2020 stelt de staat een tweede tranche pas beschikbaar als het herstructureringsplan van KLM naar tevredenheid van de staat is opgesteld.

overleven of powerplay

De vraag is nu hoelang de KLM nog kan overleven. De vooruitzichten zijn door de nieuwe lockdowns weer slechter geworden waardoor leningen noodzakelijk zijn. De grote vraag is nu waarom de piloten de KLM in gevaar willen brengen. De piloten zijn wel akkoord met het maken van afspraken tot maart 2022, waarbij piloten tot 20 procent van hun salaris inleveren. Maar om voor vijf jaar loonafspraken te maken, dat gaat ze veel te ver en vinden ze geen realistische eisen van de Minister in deze onzekere tijden.

„Ik heb de pilotenvakbond opgeroepen om tot inkeer te komen en te tekenen. FNV heeft het nog in beraad en ik hoop dat deze ook tekenen. Ik weet daarnaast ook dat veel KLM-werknemers vechten voor baanbehoud en graag willen dat dit opgelost wordt.”, aldus Elbers.

Zoals het er nu uitziet gaan de vakbonden en de piloten beslissen over het lot van ruim 30.000 KLM-collega’s, om nog maar te zwijgen over de toeleveranciers. Toch is een periode van afspraken maken over de komende vijf jaar onzeker. We weten nog niet eens of we volgende maand kerst met z’n allen in de familie kunnen vieren, laat staan of KLM familieleden in deze feestmaand bij elkaar kan brengen. Daar tegenover staat wel de noodkreet van Elbers, de toekomst van KLM en de piloten staat op het spel.

Lees ook: KLM parkeert vliegtuigen op Groningen Airport Eelde

Wopke Hoekstra