Wanneer een vervoerder uit een EU-lidstaat goederen vervoert tussen twee punten binnen de grenzen van een andere lidstaat is dat cabotage. Vervoerders moeten een communautaire vergunning hebben en mogen maximaal drie cabotage-ritten rijden en moeten dan weer de grens over. Het Federaal Bureau voor Goederenvervoer (BAG) ontdekte cabotage-overtredingen in 30 gevallen van de controles. 

Individuele controles werden uitgevoerd in de directe nabijheid van de fabrieken van autofabrikanten en toeleveranciers in Baden-Württemberg en in de directe omgeving van grote logistieke en postorderbedrijven. Volgens de BAG hebben de agenten in totaal 597 voertuigen gecontroleerd op naleving van de cabotageregels, waarvan 106 vrachtwagens daadwerkelijk cabotageritten hebben gemaakt. Met 30 overtredingen was het score percentage iets meer dan 28 procent.

Aan het uitvoeren van een binnenlandse rit in een andere EU-lidstaat met een Nederlandse vrachtauto zijn strenge regels gebonden. Cabotage mag uitsluitend nadat de internationale rit volledig is gelost en er mogen maximaal drie cabotageritten in maximaal zeven dagen na het lossen van de internationale rit worden uitgevoerd. Leeg een ander EU land binnenrijden en vervolgens cabotageritten uitvoeren is dus niet toegestaan. 

Voor alle duidelijkheid: de nationaliteit van de chauffeur of vervoerder speelt geen rol bij het vaststellen of een transport als cabotagerit wordt aangemerkt. Bepalend is uitsluitend de nationaliteit van de eurovergunning. Dus een Poolse chauffeur, in Nederlandse loondienst, die met een Nederlands gekentekende trekker en Nederlandse Eurovergunning rijdt en in Nederland transporten verricht, doet niet aan cabotage.

Cabotage was tot 1993 verboden in de EU, na 1993 zijn er verschillende regelingen geweest om dit vervoer op beperkte schaal mogelijk te maken. Sinds mei 2010 geldt een EU-brede regeling voor alle lidstaten. Sinds de uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 met de voormalige Oost-Europese landen, staat cabotage zwaar onder druk. De toenemende sociaaleconomische verschillen tussen de oude en nieuwe EU-lidstaten zorgen ervoor dat veel West-Europese lidstaten cabotage verder willen beperken.

Lees ook: Gekoeld vliegtuigtransport voor COVID-19 vaccins

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
strenge controle cabotage
Print Friendly, PDF & Email