Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen in het faillisement van Coöperatie DutchCabs U.A. gaat onverminderd door. In het laatste verslag van de curator, wat om de drie maanden een globaal inzicht in de voortgang van het faillissement moet geven, blijkt nog steeds geen antwoord gegeven over mogelijke paulianeuze rechtshandelingen. De curator had wel geconstateerd dat een aantal voertuigen vlak voor datum faillissement werden overgedragen en heeft deze rechtshandeling op grond van de actio pauliana vernietigd en verzocht om de voertuigen terug te brengen in de boedel. De curator heeft vervolgens een bieding ontvangen voor de overname van de voertuigen. Om de uitgebrachte bieding te kunnen beoordelen, werd er een taxatie uitgevoerd. De curator kwam niet tot overeenstemming met de geïnteresseerde partij en heeft met toestemming van de rechter-commissaris de voertuigen middels een openbare veiling geëxecuteerd.

 

De Faillissementswet heeft als uitgangspunt dat wanneer een schuldenaar weet dat een faillissement niet meer te voorkomen is, alle schuldeisers gelijk moeten worden behandeld. De curator kan transacties die daarmee in strijd zijn vernietigen. Dit benadelend handelen wordt paulianeus handelen genoemd. In de aankomende periode zal de curator zich richten op het incasseren van de debiteuren, het verdere onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen en het verkrijgen van de volledige administratie en continuering van het rechtmatigheidsonderzoek.

De Coöperatie DutchCabs U.A. is opgericht in 2012 en sinds 9 maart 2012 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanwege de coronacrisis zou vervolgens de vraag naar taxidiensten terug zijn gevallen. Om deze reden zou het bestuur het faillissement hebben aangevraagd, omdat de baten de lasten niet meer konden dragen. De afgelopen twee boekjaren werden door het bedrijf geen balansen meer gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel.

Lees ook: In de kern gezond bedrijf moet niet failliet door COVID-19

openbare verkoop wagens
openbare verkoop wagens
Print Friendly, PDF & Email